Rechten van betrokkenen

Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens, moeten wij als betrokkene hierover geïnformeerd worden. Dat heet in de AVG het 'transparatiebeginsel'. 

 

Hierbij moeten wij als betrokkenen onder meer worden gewezen op onze rechten, zoals 

• het recht op inzage in welke persoonsgegevens van ons verwerkt zijn/worden

• het recht op aanvulling en/of correctie van de verwerkte persoonsgegevens

• het recht op verwijdering van (overbodige) persoonsgegevens of zelfs van alle ons betreffende persoonsgegevens (ook wel ‘vergetelheid’ genoemd)

• het recht op bezwaar tegen een bepaalde verwerking en beperking van verdere verwerking van onze persoonsgegevens

• het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) van onze persoonsgegevens, waarover hieronder meer.

• het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens 

 

Bijvoorbeeld: werknemers

Werknemers kunnen bijvoorbeeld verwijdering vragen van verwerkte persoonsgegevens die niet  noodzakelijk zijn voor de gestelde doeleinden. Het is bijvoorbeeld voor het correct uitvoeren van de salariering niet noodzakelijk de etniciteit van de betrokkene te weten of over een pasfoto te beschikken. Het is overigens wel mogelijk dat een organisatie die persoonsgegevens mag verwerken voor een ander doeleind.

 

Dataportabiliteit

 

Helemaal nieuw onder de AVG is het hierboven genoemde recht op 'dataportabiliteit'. Betrokkenen hebben sinds 25 mei 2018 (onder omstandigheden) het recht hun persoonsgegevens in een standaard, overdraagbaar formaat te ontvangen. Dit maakt het mogelijk de persoonsgegevens eenvoudig door te geven aan andere partijen. Dit nieuwe recht beoogt het met name makkelijk(er) te maken van de ene sociale netwerksite of onlinedienst over te stappen naar een andere. Betrokkenen kunnen zelfs verlangen dat de organisatie hun persoonsgegevens direct doorstuurt naar die nieuwe partij.

 

Onze privacyrechtadvocaten