Privacy/AVG

"Mag ik camera's ophangen in mijn bedrijf? En wat mag ik wel en niet met de gegevens van mijn werknemers en klanten?"

Privacy is een breed begrip. Het recht op privacy heeft betrekking op, onder meer:
• de persoonlijke levenssfeer in onze woning,
• bescherming van ons gezinsleven,
• onze lichamelijke integriteit,
• correspondentie/briefgeheim
• informatie over ons als persoon (persoonsgegevens).

Privacy is dan ook een voornaam recht dat terug te vinden is in fundamentele Europese en nationale regelgeving, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens tot aan de Nederlandse Grondwet.

In de media is en wordt ontzettend veel geschreven over de ‘nieuwe privacywet', oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Belangrijk om je te realiseren, is dat de Algemene Verordening slechts gaat over één facet van privacy, namelijk de verwerking van persoonsgegevens van ons als burgers/consumenten. In de wet (AVG) worden wij ‘betrokkenen' genoemd.

Bijvoorbeeld: als de ene buurman de andere buurman met een verrekijker begluurt terwijl deze in zijn woonkamer staat, zou dat zomaar eens onrechtmatig kunnen zijn, maar niét op grond van AVG. Het begluren van de buurman leidt immers niet tot een verwerking van persoonsgegevens (tenzij de buurman de beelden bijvoorbeeld opneemt en voor later gebruik opslaat).

Privacy/AVG FAQ

Wanneer is de AVG van toepassing?

Hoe is de AVG anders dan de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens)

Wat houdt de 'verantwoordingsplicht' in?

Welke rechten heb je als betrokkene?

Ben ik 'verantwoordelijke' of 'verwerker'?

Met wie moet ik een verwerkersovereenkomst sluiten en wat moet daarin staan?

Wanneer is een verwerking rechtmatig en dus toegestaan?

Wat moet er in ieder geval in een privacyverklaring staan?

Wat houdt de meldplicht datalekken in?

Hoe maak ik een 'Register van verwerkingsactiviteiten'?

Heb ik een Functionaris voor de Gegevensbescherming nodig?

Hoe zit het met doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU/EER?

 

Wanneer schakel je een advocaat privacyrecht in?

Dat kan als je je afvraagt of de AVG op jou of jouw onderneming van toepassing is, of bijvoorbeeld als je vragen hebt bij de implementatie van de AVG. De AVG is complex en moet ook nog eens in samenhang gelezen worden met andere wetten die iets bepalen over onze privacy. Denk aan de Telecommunicatiewet (over e-commerce) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

In het arbeidsrecht in het bijzonder speelt privacy een voorname rol. Alleen al door veelal 40 uur per week voor de werkgever te werken, geven werknemers een groot deel van hun privacy op. Wat werknemers in die tijd mogen verwachten aan privacy, hangt voor een groot deel af van wat de werkgever hierover heeft gecommuniceerd (de 'reasonale expectation of privacy'). De normen van goed werknemer- en werkgeverschap spelen hierbij ook een grote rol.

Ook als je met een geschil of procedure op het gebied van privacy te maken krijgt, kun je bij ons terecht. Denk bijvoorbeeld aan het maken van bezwaar als betrokkene tegen bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens, of aan de Autoriteit Persoonsgegevens die dreigt sancties aan je onderneming op te leggen. KZO|O13 Advocaten kijkt als specialist net een stap verder zodat jij weet hoe je het beste handelt.

Laat je dus goed adviseren! Onze privacyrechtadvocaten, Edwin Aerts en Eline Klijn, staan zowel bedrijven als particulieren bij op het gebied van privacy. Edwin is gespecialiseerd in het privacyrecht en de AVG in de volle breedte en lid van de IAPP (international association of privacy professionals). Eline houdt zich, als arbeidsrechtspecialist, met name bezig met vraagstukken omtrent privacy van werknemers.

 

Onze privacyrechtadvocaten