Intellectueel eigendomsrecht

“Mijn concurrent kopieert ons idee! Mag dat wel?”

Bescherm je eigen idee, ontwerp of uitvinding

Het auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht vallen onder intellectueel eigendom. Dat betekent dat jouw idee, ontwerp, beeld of tekst jouw eigendom is en niet zonder meer door derden gebruikt mag worden. Zo bescherm je je creatieve prestaties. Praktische tips:

Doe dit vooral niet

Het eigendomsrecht onderschatten. Wie als consument of bedrijf het auteurs- en merkenrecht schendt kan een sommatie verwachten die er niet om liegt. Van schadevergoeding tot hoge gerechtskosten en winstafdracht.

Doe dit vooral wel:

Zorg dat je gerechtigd bent producten die auteursrechtelijk of merkenrechtelijk beschermd zijn, te gebruiken. Ofwel via een overdracht ofwel via een licentie.

Wat kan een intellectueel eigendomsrecht advocaat voor je doen?

Ben je rechthebbende of wil je diensten of producten van een ander gebruiken? KZO|O13 scant snel hoe het er met de juridische positie voor staat qua intellectueel eigendomsrecht. En dat voorkomt veel kosten.

In de praktijk!

Zonnebrandcrème.
In een advertentiecampagne voor zonnebrandcrème zie je jezelf terug als zonneaanbidder. Kun je een schadevergoeding claimen? En wanneer een krant, bijvoorbeeld het Brabants Dagblad de foto publiceert?

Na-apen.
Je concurrent brengt met veel poeha een nieuwe verpakking op de markt die verdacht veel lijkt op jouw verpakking. Dat zorgt voor verwarring bij afnemers. Wat te doen als de concurrent er geen boodschap aan heeft? En wat als de concurrent de verpakking wel registreerde en jij niet? 

Vragen die Leo van Osch exact voor je uitzoekt. 

Let wel: KZO|O13 Advocaten verzorgt geen octrooizaken, dit is zeer specialistisch werk wat door octrooigemachtigden wordt verzorgd.

Onze advocaten intellectueel eigendomsrecht