Huurrecht

"En? Met welk doel ga je deze showroom eigenlijk huren?"

Cruciaal binnen het huurrecht is het gebruik van de ruimte die je verhuurt. Zo gelden voor het huurrecht bedrijfsruimte andere regels dan voor woonruimtes.
Een huurrecht advocaat vertelt je precies wat de rechten en plichten zijn bij de huur of verhuur van een bedrijfspand. Partijen kunnen onderling wel afwijken van de regels, maar soms mag dat niet. Bijvoorbeeld als dat in het nadeel van de huurder uitpakt. Praktische tips:

Doe dit vooral niet:

Ervan uitgaan dat een contract voor bepaalde tijd automatisch eindigt na de huurperiode. Dat is namelijk niet zo. De wet biedt huurders van woonruimte of (bepaalde typen) bedrijfsruimte bescherming. Ook bij een contract voor bepaalde tijd.

Doe dit vooral wel:

  • Inventariseer bij het begin van de huurperiode de gebreken en leg deze schriftelijk vast, inclusief fotomateriaal. Je voorkomt hiermee lastige discussies die tot kostbare procedures kunnen leiden.
  • Stem bij een (ver)huurcontract onderling goed af wat wel of niet onder het begrip ‘gebrek' valt. Soms loont het om bepaalde feitelijke gebreken uit te sluiten in juridische zin, omdat de wet daar allerlei (ongewenste) consequenties aan verbindt.

Wat kan een KZO|O13 Advocaat Huurrecht voor jou betekenen?

  • Je krijgt goed advies over het huurcontract en over het huurrecht bedrijfsruimte.
  • Begeleiding bij conflicten over achterstallig onderhoud, huurprijsaanpassingen of beëindiging van huurovereenkomsten 

In de praktijk!

Een showroom met verkoop.

Onlangs deed de Hoge Raad uitspraak in een huurrecht zaak waaruit blijkt hoe belangrijk het is om het doel van het gehuurde vast te leggen. Een huurder en verhuurder sluiten een huurovereenkomst voor een hal die dient als showroom. In een showroom vindt normaal gesproken geen detailhandel plaats, dus voor de duur van de huurovereenkomst zou de Huurwet overige bedrijfsruimte gelden. Maar: in dit geval wisten beiden partijen dat er wel degelijk verkoop zou plaatsvinden vanuit de showroom. Daarom zei de rechter dat toch andere regels golden, met een andere duur van het huurcontract.

Concurrentie van je eigen huurder.

Een supermarkt verhuurt een gedeelte van haar vestiging. Er vestigt zich een bloemenkiosk. Dit valt onder middenstandshuur. De supermarkt wil echter af van de kiosk en start eigen bloemenverkoop. De exploitant van de kiosk ziet de omzet enorm dalen!
Mag de supermarkt dit doen? De Hoge Raad deed uitspraak in het voordeel van de bloemist in de kiosk. Welke factoren speelden een rol?

1.      De mate waarmee de supermarkt de kiosk concurrentie aandeed
2.      De belangen van beide partijen bij deze vorm van concurrentie
3.     
De contractueel voorgeschreven bestemming van het gehuurde

Denk dus vooraf goed na over de inrichting van het huurcontract en de consequenties.
Roep de deskundige hulp in van Joost Buur, huurrecht advocaat.

Onze huurrecht advocaten