Mediation en echtscheidingsbemiddeling

Directe betrokkenheid van partijen bij het vinden van een oplossing is van belang. Mediation werkt volgens dat principe en daarom kan toepassing van mediation, zeker als dit in een vroegtijdig stadium geschiedt, de negatieve gevolgen van een conflict snel ombuigen. Mediation betekent letterlijk ‘bemiddeling'. Een bemiddelaar (mediator) probeert partijen bij elkaar te brengen en helpt hen om zelf tot een oplossing van hun geschil te komen.

Mediation is er op allerlei terreinen en wordt steeds vaker ingezet, zowel bij particulieren als in het bedrijfsleven. Het meest bekend is echtscheidingsbemiddeling. De echtscheiding bemiddelaar probeert partijen zoveel mogelijk zelf hun conflicten te laten oplossen. Op die manier voorziet de echtscheiding mediator in de maatschappelijke behoefte tot de-juridisering. Mediation lijkt daarom meer op geschillenbehandeling dan geschillenbeslechting, zeker bij echtscheidingsbemiddeling.

 

Onze bemiddelaars