Kinderalimentatie

"Mijn kind is 18 jaar. Stopt nu de alimentatie?"

Ouders en wettelijk vertegenwoordigers blijven na een scheiding beiden verantwoordelijk om bij te dragen in de kosten van de kinderen, tot zij 21 jaar zijn. Zij blijven financieel aan elkaar verbonden en delen de financiële verantwoordelijkheid van hun kind c.q. kinderen.

Hoe wordt een bijdrage vastgesteld?

Voor kinderalimentatie wordt meestal aansluiting gezocht bij de richtlijn Alimentatienormen. Dit rapport geeft richtlijnen voor het vaststellen van de alimentatiebijdrage, het is geen Wet. In procedures en in onderling overleg mag van de richtlijn worden afgeweken als de situatie daarom vraagt. Zeker in onderling overleg is het mogelijk om afspraken op maat te maken.
De alimentatiebijdrage kan in onderling worden afgesproken of door een rechter worden vastgesteld.

Waar ligt de alimentatiebijdrage vast?

De alimentatiebijdrage wordt in onderlig overleg of door de rechter vastgesteld. Dat gebeurt in een overeenkomst (het ouderschapsplan, een echtscheidingsconvenant) of beschikking.

Het wijzigen van de alimentatiebijdrage

Soms kan een herberekening van de bijdrage wenselijk zijn. Bijvoorbeeld omdat er verlies aan inkomen is, nieuwe financiële verplichtingen zijn of een van jullie opnieuw gaat trouwen en of bij een gezinsuitbreiding.  Let wel, niet alle wijzigingen, zelfs als ze wel voelbaar zijn, geven het recht om werkelijk een gewijzigde bijdrage voor elkaar te krijgen. Dit zal altijd eerst beoordeeld moete worden.

Indexering

Elk jaar wordt per 1 januari de alimentatiebijdrage verhoogd. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Het is mogelijk bij de scheiding deze indexering uit te sluiten.

Onze alimentatiespecialisten