(Echt)scheiding

"Ben ik verplicht een partneralimentatie te betalen bij een scheiding?"

Een (echt)scheiding markeert een belangrijk moment in je leven. Roerige tijden, waarin je toekomstbepalende beslissingen over kinderen, geld of de woning moet nemen.. Maar ook over je pensioen of misschien wel de onderneming. Dan sta je sterker met een deskundige sparringpartner, een advocaat-mediator familierecht. Ook als het tot een proces komt.

Daarbij mag je rekenen op brede juridische kennis en expertise. Cijfermatig sterk. En opgeleid en geschoold als (vFas) advocaat - mediator. Met jarenlange ervaringen in het familierecht, informeren we je graag goed.

Wat doet een advocaat-mediator voor jou?

Wij verdiepen ons in jullie situatie. Wat speelt er? Welke belangen en wensen zijn er? Samen komen we tot realistische afspraken. Voor nu én voor de toekomst.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Hoe vertel je je partner dat je van hem of haar wilt scheiden en waarom wil je dat? Dit wordt de scheidingsmelding genoemd. De ervaring leert dat wanneer je dit duidelijk naar elkaar uitspreekt, het de acceptatie en communicatie ten goede komt.
 • Zijn er kinderen betrokken bij de scheiding, informeer hen dan op het juiste moment en op de juiste manier. Bijvoorbeeld met een paraplu gesprek. De advocaat-mediator vertelt er graag meer over.

 

Op welke wijze scheiden?

Je kunt op verschillende manieren uit elkaar gaan. Uiteraard kiest niemand bewust voor lange procedures. Ook wij vermijden deze zoveel mogelijk. Komt het onverhoopt toch tot een procedure, dan procederen wij altijd met respect voor de ander.

Welke manieren van scheiden zijn er?

1.      Mediation via een gespecialiseerde familierecht advocaat-mediator (vFas)

 • Beide partijen samen aan tafel. De advocaat-mediator begeleidt als neutrale partij het bemiddelingsproces, geeft juridische informatie en legt uit wat de gevolgen van bepaalde afspraken op (lange) termijn kunnen zijn.
 • In overleg met elkaar kunnen er andere deskundigen betrokken worden, bijvoorbeeld een financieel expert, fiscalist, kindercoach, etc.
 • Geschikt om tot ‘op maat' afspraken te komen, vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Het voordeel is dat afspraken veelal beter gedragen worden en langer standhouden.
 • Veelal voordeliger dan een procedure qua kosten. Eén persoon die het proces begeleidt.Slaagt de mediation niet, dan vervallen eventueel gemaakte afspraken.

 

2.      Ieder een eigen advocaat, maar wel in goed overleg

 • Ieder een eigen adviseur met kennis en expertise geeft rust, beiden zijn goed geïnformeerd.
 • Het streven om in goed overleg afspraken te maken.
 • Onderlinge afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan wanneer er kinderen zijn.


3.      De procedure op tegenspraak (echtscheidingsprocedure)

 • Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt, geeft de rechterlijke beslissing duidelijkheid en houvast.
 • Een procedure kan ook noodzakelijk zijn als er sprake is van vermogen dat beschermd moet worden, of als het om de aansprakelijkheid voor opgebouwde schulden gaat.
 • Ieder heeft een eigen advocaat.
 • Voor of tijdens de procedure kunnen er alvast ‘ordemaatregelen' getroffen worden, bijvoorbeeld wat betreft de woning en de zorg voor de kinderen.


4.      De overleg scheiding

 • Ieder heeft een eigen advocaat. Een mediator begeleidt het proces.
 • Afhankelijk van de complexiteit zijn er meerdere partijen betrokken bij de overleg scheiding. Denk aan een financieel expert, een kinderpsycholoog of pensioendeskundige.
 • De externe deskundigen komen uit eigen netwerk of worden ingeschakeld via KZO|013.


Vraag gerust nader advies over de manieren van scheiden.
We kunnen dan samen bepalen welke manier bij uw situatie pas.  

Onze (echt)scheidingsadvocaten