Erfrecht

Bij het overlijden van een dierbare komt veel op de nabestaande(n) af en moet men in korte tijd veel regelen. Vaak zijn de nabestaanden nog niet (volledig) op de hoogte van wat de erflater in zijn of haar testament heeft geregeld en is onduidelijk wat de nalatenschap nu aan actief en passieve bestanddelen heeft. Zeker als er eerder handelingen zijn verricht die er toe leiden dat men (onbedoeld) een nalatenschap zuiver heeft aanvaard, kunnen de nadelige financiële gevolgen groot zijn.

Het lastige aan erfrechtgeschillen is dat men de overledene niet meer kan vragen wat heeft zij/hij bedoeld te regelen en heeft gewild. Hierdoor wordt de kans op geschillen en conflicten tussen nabestaanden groter.

Het behandelen van erfrechtzaken vraagt om de specifieke expertise op dit rechtsgebied.
Om die reden heeft een van onze advocaten ook de specialisatie opleiding Erfrecht (vFas) gevolgd en met succes afgrond. Voor advies, begeleiding en bijstand in een procedure kun je contact opnemen. Omdat procedures niet de voorkeur genieten kan ook mediation uitkomst bieden. Bij het afwikkelen van nalatenschappen zijn vaak veel mensen betrokken en zit de mediation tafel "vol". In dat geval werken wij met meerdere mediators (vaak tevens advocaat of notarissen).

Onze erfrecht advocaat