Alimentatie algemeen

"Ik wil het alimentatiebedrag verlagen. Kan dat?"

Alimentatie wordt veelal vastgesteld na een scheiding of verbreking samenleving, maar kan ook daarna zijn er veel situaties waardoor de alimentatie bijdrage herzien kan of zou moeten worden.De wet maakt een onderscheid tussen verschillende vormen van alimentatie, voor elke vorm gelden aparte regels en richtlijnen.

Welke alimentatie vormen kennen we:

  • Kinderalimentatie
  • Jongmeerderjarige alimentatie
  • Partneralimentatie

 

Het belang van advies

Zeker als het over de financiën gaat bestaan er tegenstrijdige belangen en kunnen emoties kunnen hoog oplopen. De afspraken die je maakt rond de alimentatie bepalen namelijk voor een groot deel je financiële toekomst en soms ook van anderen zoals partners, kinderen maar zeker ook werknemers.

Onze gespecialiseerde advocaten beheersen het alimentatierecht én zijn cijfermatig onderlegd. Hij of zij weet waar het overgaat, ook als er zakelijke belangen spelen. Door te luisteren naar wat er speelt, door te vragen daar waar nodig en mee te denken, lukt het vaak om een tot afspraken te komen. Lukt dat niet, dan zal er een realistisch advies worden gegeven voor het geval een procedure onvermijdelijk is.

Het streven is een regeling te bereiken die toekomstbestendig is, realistisch en werkbaar. Bij voorkeur zonder tussenkomst van de rechter. Niet alleen omdat partijen dan een procedure bespaard blijft, maar ook omdat dan maatwerk mogelijk is. Zeker in complexe situaties geniet dat dan de voorkeur.

Waarom KZO|O13 meer biedt

Het familierecht, waar het alimentatierecht onder valt, is één van de specialisme van ons kantoor waar alleen ervaren advocaten en mediators werkzaam zijn. Opgeleid als advocaat / mediator (vFAS) kijken zij verder dan alleen de juridische én cijfermatige kant. In verschillende rollen kunnen wij je bijstaan, als advocaat-mediator voor beide partijen samen, als advocaat van één van partijen, als adviseur (bijvoorbeeld op de achtergrond of bij second opinion).

Voor vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Kinderalimentatie

Ouders en stiefouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen, tot zij 21 jaar oud zijn. Na een scheiding blijven de ouders onderhoudsplichtig. Na een scheiding moeten de ouders afspraken moeten maken hoe zij de kosten van de kinderen verdelen. De ouders moeten naar draagkracht bijdragen in de kosten van hun kind / kinderen. Meestal betaalt de niet-verzorgende ouder zijn of haar bijdrage periodiek (maandelijks) aan de verzorgende ouder. Voor co-ouders geldt zij bij voorkeur afspraken op maat maken, al dan niet in combinatie met een kinderrekening. Hier kun je meer informatie vinden.

Jongmeerderjarige alimentatie

Rond het 18e levensjaar verandert er veel in het leven van kinderen. Bijvoorbeeld door studie of werk wat invloed heeft op de behoefte van het kind, maar ook door het wegvallen van de kinderbijslag. Een eerder vastgestelde kinderalimentatie loopt door bij het bereiken van de 18 jaar. Vanaf 18 jaar is niet meer de verzorgende ouder, maar het kind zelf rechthebbende. Dit houdt in dat de bijdrage in beginsel rechtstreeks aan het kind zelf betaald moet worden.

En na het 21e levensjaar? Op grond van de wet worden deze meerderjarige kinderen gelijk gesteld met andere onderhoudsgerechtigde (zoals de ex-partner). Zij hebben in beginsel geen recht meer op een bijdrage van de ouders, tenzij eerder daarover afspraken zijn gemaakt of wanneer een kind behoeftig is. Dit betekent dat een kind geen inkomsten heeft en deze redelijkerwijs ook niet kan verdienen. Hier kun je meer informatie vinden.

Partneralimentatie

Het recht om aanspraak te maken op partneralimentatie ontstaat na een scheiding. Of de aanspraak terecht is en er een bijdrage vastgesteld wordt, dat is afhankelijk van diverse financiële factoren (de behoefte aan een bijdrage en de draagkracht om deze te kunnen voldoen) en niet-financiële factoren (duur huwelijk, opleidingsniveau, zorg kinderen, etc.). Hier kun je meer informatie vinden. 

Onze alimentatiespecialisten