Ziekte

"Mijn zieke werknemer komt niet opdagen bij de bedrijfsarts. Wat nu?"

Regels rond de rechten en plichten bij ziekte zijn voor zowel werkgever als werknemer behoorlijk ingewikkeld. Wat mag er wel en wat niet? De advocaten van KZO|O13 staan u bij. Op dit gebied zijn zij superspecialist. Mark Diebels is gepromoveerd op de zieke werknemer en is een autoriteit. Ruime ervaring, samen met Eline Klijn. Praktische tips:

Doe dit vooral niet:

  • Nietsdoen en afwachten
  • Enkel de mening van huisarts of specialist volgen. De bedrijfsarts of UWV-arts heeft het namelijk voor het zeggen.

Doe dit vooral wel:

  • Voorkom problemen met het UWV en deins niet terug voor een loonstop, om zo een werknemer te dwingen mee te werken aan re-integratie.
  • Leg de nadruk op werkzaamheden die een zieke werknemer nog wél kan. Zo toon je aan dat je een passende oplossing zoekt en voorkom je juridische problemen.
  • Evalueer regelmatig met de zieke medewerker. Vanuit juridisch oogpunt: wijzig koers naar ander werk wanneer nodig.

Veelvoorkomende vragen:

Advies bedrijfsarts

Wat doe je als de bedrijfsarts en de huisarts van de zieke werknemer van mening verschillen over het herstel? Of je zieke werknemer komt niet opdagen bij de bedrijfsarts en blijkt onbereikbaar?

Re-integratie

Hoe vér gaan de verplichtingen van werkgever en werknemer bij een re-integratietraject? Hoe weet ik wanneer ik tweede spoor moet inzetten? En is de sanctie van het UWV wel terecht?

Ontslag bij ziekte

Ontslag en ziekte, het is een mijnenveld. Per situatie is het juridische vraagstuk anders. Kan een zieke werknemer bijvoorbeeld worden ontslagen? En is een transitievergoeding verplicht bij ontslag, ook na 104 weken ziekte?

Wat kan een KZO|O13 Advocaat voor jou betekenen?

Verzuim door ziekte is een complex verhaal. Voor werkgever en werknemer. Met veel betrokken partijen, zoals de werkgever, de werknemer, de arbodienst, de bedrijfsarts het UWV en de arbeidsdeskundige. Mark Diebels en Eline Klijn verdiepen zich in jouw specifieke situatie. En zorgen dat je wettelijk de juiste weg bewandelt. Stagneert de zaak onverhoopt, dan sta je sterk. Met deskundige en ervaren arbeidsadvocaten aan je zijde.

Uit de praktijk!

Het UWV legde een Zeeuwse zorginstelling een loonsanctie op. Volgens het UWV hadden zij tijdens de ziekte van een werknemer te weinig actie ondernomen tegen de weigerachtige werknemer. Ze hadden bijvoorbeeld als sanctie het loon kunnen stopzetten.
KZO|O13 kon echter aantonen dat er wel degelijk waarschuwingen waren gegeven. Ook de kosten van gemiste bezoekjes aan de bedrijfsarts werden in rekening gebracht. De rechter draaide de loonsanctie terug, wat de werkgever een jaarsalaris bespaarde.  

Advocaten