OR en medezeggenschap

"Is dat al besloten? En het instemmingsrecht van de OR dan?"

Ieder organisatie met meer dan 50 werknemers heeft te maken met een Ondernemingsraad (OR). Ook voor kleinere organisaties zijn er regels voor de medezeggenschap.

En dat heeft een reden. Wanneer een directie beslissingen wil nemen die veel impact hebben op het personeel, dan behartigt de OR de belangen van de medewerkers.
De rechten en bevoegdheden van een OR zijn bij wet geregeld, onder andere met het instemmingsrecht en adviesrecht. Praktische tips:

Doe dit vooral niet:

De OR te laat bij je plannen betrekken. Wil je als directie nieuwe wegen inslaan, dan mag de OR invloed uitoefenen op je beslissingen. Je bent verplicht om de OR al aan het begin van het traject te raadplegen.

Doe dit vooral wel:

  • Houd je aan de medezeggenschapsprocedure. Met name bij het adviesrecht is dat belangrijk. In de procedure staat exact beschreven hoe een voorgenomen besluit al dan niet door de OR komt, inclusief stappenplan.
  • Respecteer de rechten van de ondernemingsraad, zo voorkom je juridische hindernissen.


Wat kan een KZO|O13 Advocaat voor jou betekenen?

Mark Diebels en Toine Zegers leiden je door alle spelregels van het advies- en instemmingsrecht. Hoe schakel je als directie de OR op de juiste wijze in en hoe stel je de werknemersbelangen veilig? KZO|O13 helpt je de weg vrij te maken naar soepele besluitvorming.

In de praktijk! 

Wil je als ondernemer reorganiseren, dan vraag je advies aan de OR over de reorganisatieplannen. Ondernemer X deed dat ook. 
Alleen in een bijzonder laat stadium, namelijk nadat hij zekerheidshalve de ontslagaanvragen al had ingediend bij het UWV. De OR pikte dat niet.
Wat had hun advies immers dan nog voor zin? De rechter gaf de OR groot gelijk. Een ondernemer moet het plan eerst voorleggen, voordat hij tot uitvoering over gaat. Ondernemer X liep een half jaar vertraging op met de reorganisatie. Hij had dat kunnen voorkomen door zich voor te laten lichten over de juiste weg.  

Onze advocaten medezeggenschapsrecht