Ontslagrecht

'Ik heb het helemaal gehad met jou. Wegwezen, nu!'

Ontslag is niet niks. Het is voor werkgevers én werknemers een ingrijpende gebeurtenis. Bovendien is het zeer onoverzichtelijk. Een ontslag op staande voet, een goede ontslagreden, de ontslagvergoeding: weet u hoe het zit? Wij wel.

Doe dit vooral niet

 • Van je werknemer eisen dat hij meteen iets ondertekent, is niet verstandig. Vaak leidt dat alleen maar tot ruzie. Je kunt beter bedenktijd nemen. Leg schriftelijk uit wat er mis is en welke oplossing jij wilt.
 • Laat je niet verleiden om iemand per direct te ontslaan. Hoe erg het ook is wat de werknemer heeft gedaan, het kan een hoop ellende opleveren als je te snel handelt. Bel dus eerst een deskundige voor advies en voorkom dat dit als een onterecht ontslag op staande voet wordt gezien.
 • De wet heeft vaste regels voor de hoogte van een ontslagvergoeding. Je mag daar in onderling overleg van afwijken: een werknemer wil meestal meer en een werkgever wil meestal minder. Als de een of de ander iets ernstigs te verwijten is, kan dat terecht zijn.

Doe dit vooral wel

 • Bij disfunctioneren moet je precies kunnen aangeven wat eraan schort. Liefst aan de hand van voorbeelden en schriftelijke waarschuwingen moet je duidelijk maken dat het echt niet langer kan.
 • De rechter vindt in een ontslagzaak altijd belangrijk of je iets gedaan hebt aan scholing of opleiding. Bied dat daarom altijd aan en leg dat vast.
 • Het geven van ontslag is een zakelijke beslissing. Emoties zijn belangrijk, maar slaap er eerst een nachtje over zodat je niet overhaast te werk gaat.

Wat kunnen wij voor je doen?

Onze arbeidsrecht advocaten Toine, Mark, Joost en Eline staan jou van begin tot eind bij:

 • als eerste wil je natuurlijk een goed advies. Wij beoordelen of je genoeg ontslagdossier hebt. Als dat niet zo is, geven wij tips over hoe je dit kunt versterken.
 • wij checken of er bijzondere regels spelen. Bij bijvoorbeeld een zieke werknemer of een OR-lid zijn er extra formaliteiten waar je rekening mee moet houden.
 • wij zorgen voor een waterdichte overeenkomst, waarmee je in goed overleg het ontslag kunt regelen.
 • lukt dat niet, dan weten onze advocaten hoe het UWV omgaat met de regels rond reorganisatie. Samen zorgen wij ervoor dat de onderbouwing en de selectie wie precies ontslagen moet worden in orde is.
 • als de werknemer disfunctioneert of als de arbeidsverhoudingen verstoord zijn, loopt ontslag via de rechter. Onze betrokkenheid is een meerwaarde als je daar een pleidooi moet houden.
 • gaat het echt mis en wil je ogenblikkelijk afscheid nemen van een werknemer, dan is ontslag op staande voet een optie. Zo'n ontslag is juridisch gevaarlijk, want een fout kan je veel geld kosten. Wij hebben veel ervaring om in te schatten of je kans maakt.

Hoe gaat dat in z'n werk?

Wij willen altijd eerst persoonlijk kennismaken voordat we gaan samenwerken. Daar hoort dus ook bij dat een eerste gesprek vrijblijvend is. Als je daarna met ons in zee gaat, maken we duidelijke afspraken waar je ons aan kunt houden. Een zaak doen we samen. Soms is het beter om te schikken, maar soms moet je ook gewoon doorpakken. Als advocaat schatten wij de kansen en risico's in zodat we een aanpak kunnen bedenken waar jij achter staat.

Er zijn twee situaties voor de kosten:

 • je hebt een rechtsbijstandsverzekering. Dan ben je vrij om de zaak door ons te laten doen. De rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt dan onze kosten. Samen bekijken we de precieze polisvoorwaarden.
 • je betaalt ons uurtarief van maximaal 235,- exclusief btw. Onder andere afhankelijk van om hoeveel geld het gaat, spreken we het precieze tarief af.

Stel een vraag aan een van onze ontslagrecht advocaten: