Stress en ongemak op de werkvloer

"Mijn medewerkster klaagt over ongepaste opmerkingen van haar leidinggevende. Wat kan ik doen?"

Pesten, agressie, discriminatie, geweld of seksuele intimidatie op je werk. Dat kan enorme impact hebben op de gezondheid van je medewerkers. Zowel lichamelijk als psychisch. Wanneer een medewerker hierover klaagt, moet je als werkgever actie ondernemen. Je bent daarbij gebaat bij goede juridische ondersteuning. Praktische tips:

Doe dit vooral niet:

  • Aannemen dat zoiets in jouw organisatie niet voorkomt of wel meevalt.
  • Hoge werkdruk, pesten of stress bagatelliseren. Deze factoren kunnen leiden tot ernstige lichamelijke en psychische klachten.

 

Doe dit vooral wel:

  • Zorg dat je als werkgever beleid voert rond grensoverschrijdend gedrag. Wie dat niet doet is vrijwel altijd aansprakelijk.
  • Stel binnen je organisatie vertrouwenspersonen aan.
  • Vertel werknemers dat zij zelf ook verantwoordelijk zijn bij grensoverschrijdend gedrag.

 

Wat kan KZO|O13 Advocaten voor je betekenen?

Mark Diebels assisteert bij het opstellen van een goed beleid. En dat is nodig:

  • Je voorkomt met gedegen beleid uitval door ziekte of een burn-out bij medewerkers.
  • Je bespaart jezelf kostbare juridische procedures als je verzuim of een arbeidsconflict weet te voorkomen.
  • Komt het tot een klacht, dan treden wij als advocaat voor je op.

In de praktijk!

Een dame, werkzaam als administratief medewerkster binnen een bouwbedrijf, werd veelvuldig geconfronteerd met schuine moppen, dubbelzinnige mails en vrouwonvriendelijke opmerkingen.
Wanneer zij zich ziek meldt, geeft zij bij haar baas aan dat zij niet meer normaal kan werken door dit beledigende gedrag. Het doet haar veel.

Haar baas confronteert haar leidinggevende met het verhaal, die op zijn beurt bij de medewerkers navraag doet. Die zijn verbaasd en hebben geen idee hoeveel impact hun grappen op haar hebben. KZO|O13 Advocaten begeleidde in het proces om een feitencheck te doen en het beleid onder de loep te nemen. Ook werd er een gesprek georganiseerd tussen de klager en de daders, om haar uit te laten leggen wat het met haar deed.

Vervolgens maakte het bedrijf duidelijke afspraken en beleid over de omgangsvormen binnen de organisatie en wisten zij samen met KZO|O13 Advocaten de schade te beperken en een claim te voorkomen.

Advocaten