Kwaliteit

Van een advocaat mag je verwachten dat hij kwaliteit levert. Maar wat doe je als je ontevreden bent? Naar de rechter stappen ligt niet direct voor de hand...

KZO|O13 Advocaten wil kwaliteit leveren en stáát daarvoor. Eens per drie jaar wordt KZO|O13 bijvoorbeeld onderzocht door de onafhankelijke onderzoekers van de Raad voor Rechtsbijstand, die elke keer een positieve auditverklaring hebben afgegeven.

Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent. Stap één bij KZO|O13 is dat de feedback dan serieus wordt genomen. Bespreek het probleem met je eigen advocaat en er wordt gezocht naar een oplossing. Lukt dat niet, dan heeft KZO|O13 een eigen klachtenregeling, waarbij je het probleem kan voorleggen aan de interne klachtenfunctionaris.

Als dat niet tot een oplossing zou leiden dan is KZO|O13 aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Advocatuur.

Op deze manier zorgt KZO|O13 ervoor dat op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met de klacht en dat je ons ook aan kunt spreken op kwaliteit. Op het eerste verzoek krijg je van ons alle verdere informatie over de klachtenregeling.