Tros Radar wijst op valkuil bij testament

11 maart 2010

Oplossing via 'tweetraps'-testament

"Dankzij Tros Radar zullen notarissen het de komende periode ontzettend druk hebben. Waarom? Zonder testament kan de erfbelasting voor een nare verrassing zorgen. Tijdens de uitzending van 1 maart werd duidelijk dat de volgens het 'nieuwe' erfrecht de langstlevende echtgenoot een ijzersterke positie heeft. Zo nieuw is dat erfrecht trouwens niet meer, want de regels stammen uit 2003.

Als er geen testament is gemaakt, bepaalt de huidige wet namelijk dat de goederen van de overledene, de zogeheten erflater, automatisch van zijn echtgenoot worden. De kinderen van de erflater krijgen hun erfenis in de vorm van een geldvordering. Dat is eigenlijk een soort tegoedbon. Zij kunnen hun erfenis pas opeisen als de langstlevende echtgenoot overlijdt, failliet gaat of in de wettelijke schuldsanering terecht komt. De kinderen krijgen echter geen garantie dat zij hun erfdeel écht uitgekeerd krijgen. De langstlevende kan namelijk alles opmaken.  ...

Twee flinke adders

Na de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 dachten veel mensen dat zij geen testament meer nodig hadden. De werkelijkheid is echter anders. ... Het eerste probleem was dat over de tegoedbon direct successierecht, of nu: erfbelasting, verschuldigd is. En de langstlevende moet dat betalen. Met andere woorden: de kinderen moeten van de wet op hun erfdeel wachten, maar de Belastingdienst krijgt haar ‘erfdeel' meteen. Voor de meeste mensen geldt dat hun huis hun vermogen is. Hoe zij aan het geld moeten komen om de erfbelasting te betalen, mogen zij van de fiscus zelf uitzoeken. Het andere probleem ontstaat als een kind voor de moeder overlijdt. De tegoedbon van dat kind wordt dan door de erfgenamen van dat kind geërfd; er moet dan wederom erfbelasting over die tegoedbon betaald worden.

De oplossing voor de gewone man

Daarom is het 'tweetraps'-testament in veel gevallen een goed alternatief... In dat testament bepaalt vader dat moeder in eerste instantie: ‘de eerste trap', zijn enige erfgenaam is. ...In zijn testament bepaalt vader voorts dat het gedeelte dat moeder van zijn nalatenschap overhoudt, bij haar overlijden naar zijn kinderen of kleinkinderen gaat. Dat is de tweede trap. Hierdoor erven de (klein)kinderen pas van hun (groot)vader als moeder overlijdt. Het gevolg hiervan is dat moeder geen erfbelasting over de erfdelen van de kinderen hoeft te betalen. De kinderen betalen wel erfbelasting, maar pas op het moment dat zij het vermogen ook echt in handen krijgen. De kinderen betalen dan naar verhouding wel meer belasting dan wanneer de langstlevende direct afrekent. Maar voor minder vermogende families is 'direct' afrekenen vaak geen optie. Zij rekenen liever af op het moment dat he vermogen ook echt in handen van de kinderen komt. En daarom wordt er ook wel gesproken van de 'oplossing voor de gewone man. ..."

Meer hierover weten van een advocaat familierecht in Tilburg?

Bron: dhr. Aniel Autar, www.geldenrecht.nl/artikel/2010-03-09/tros-radar-opent-ogen-erfrecht-misleidend