Digitale aangifte van huwelijksplannen

9 maart 2010

Administratieve rompslomp rond trouwen wordt verminderd.

Elektronisch aangifte doen bij de burgerlijke stand van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, een geboorte of een overlijden wordt straks mogelijk. Daarvoor zullen de burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op elkaar worden afgestemd. Ook worden bestaande procedures vereenvoudigd. 

Zo kunnen mensen die willen trouwen dat straks via de computer melden. Iemand die elektronisch aangifte doet van bijvoorbeeld een huwelijk, kan volstaan met een eigen opgave van de wettelijk vereiste gegevens. De ambtenaar controleert deze informatie bij de GBA en als ze juist blijkt, volgt er een afspraak voor de traditionele huwelijksvoltrekking. Deze werkwijze is veel efficiënter dan de bestaande procedure.

Nu moeten voor een huwelijksaangifte allerlei stukken, zoals een geboorteakte en een uittreksel GBA, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden overgelegd. Dat kost tijd, geld en moeite omdat ze vaak bij andere gemeenten moeten worden opgevraagd.

Uiteraard wordt pas tot een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand overgegaan als dit op betrouwbare en technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Daarom worden nog dit jaar enkele proefprojecten gestart. Invoering van deze dienstverlening komt niet in plaats van, maar naast de mogelijkheid om gewoon naar het loket van de gemeente te gaan.

Meer hierover weten van een advocaat familierecht in Tilburg?

Bron: Persbericht Ministerie van Justitie