Einde partneralimentatie: lotsverbondenheid vervalt door ouderverstoting

5 april 2019

Het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) schept "lotsverbondenheid" tussen partners. Deze lotsverbondenheid vervalt niet na het eindigen van het huwelijk. De lotsverbondenheid is daarmee de grondslag voor de partneralimentatie. Wanneer de grondslag vervalt, kan de rechter het recht op partneralimentatie eerder beëindigen.

Het recht op partneralimentatie vervalt niet snel. Er moet sprake zijn van zodanig ernstige gedragingen van de ex-partner - jegens de alimentatieplichtige - dat van hem / haar niet langer kan worden verlangd dat hij/zij alimentatie betaalt. Zo blijkt ook uit de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden uit 2017. Het Hof beëindigde het recht op partneralimentatie omdat de vrouw bij haar man - die lag te slapen -  insuline in spoot, terwijl hij dat niet nodig had. Begin dit jaar deed het Hof Den Haag op 30 januari 2019 uitspraak over de lotsverbondenheid. Het Hof beëindigde de alimentatie vanwege ouderverstoting. Voor zover bekend is het een van de eerste uitspraken waarin het "frustreren" van contact tussen kind en de andere ouder op deze wijze wordt bestraft.

De uitspraak

Wat waren de feiten? Partijen zijn gescheiden in 2013. De twee kinderen woonden na de scheiding bij moeder. Naast kinderalimentatie werd er een partneralimentatie vastgesteld van € 3.089,- per maand. De scheiding verliep turbulent. In het kader van de scheiding werd een "rustperiode" van één jaar ingelast. Deze rustperiode hield in dat de kinderen vader niet zouden zien, maar dat moeder vader wel regelmatig op de hoogte moest houden van de vorderingen van de kinderen. Na de "rustperiode" werd het contact niet hervat, moeder hield het contact van vader met zijn kinderen af. Het ging van kwaad tot erger. Moeder verbood het contact met vader. Ze verhuisde, zonder toestemming van vader, naar een nieuwe stad ver weg van de woonplaats van vader. Moeder stuurde vier keer per jaar een korte e-mail met een bijzonder rooskleurig beeld van de ontwikkeling van de kinderen, waarin ze keer op keer aangaf dat de kinderen absolúút geen contact met vader wilden.

Het geschil

Aanleiding tot deze zaak was niet de omgang, maar de partneralimentatie die de moeder ontving van vader. Naar zijn mening was partneralimentatie niet meer op zijn plek, nu er geen lotsverbondenheid meer was tussen vader en moeder. Volgens vader was de lotsverbondenheid komen te vervallen door de ernstige gedragingen van moeder jegens hem. Er was volgens hem sprake van ouderverstoting. Naast de genoemde feiten was het Hof in het bezit van een brief van de inmiddels 18 jarige oudste dochter van partijen waarin zij uiteenzet over de situatie, over de ouderverstoting.

Het Hof volgde de vader. Het Hof eindigde de partneralimentatie verplichting omdat er sprake was van ouderverstoting door de moeder.

Conclusie

Uitspraken waarin de partneralimentatie wordt beëindigd vanwege het vervallen van de lotsverbondenheid zijn schaars, gelet op de strenge criteria. De uitspraak van het Hof Den Haag is uniek omdat voor het eerst door ouderverstoting het recht op partneralimentatie wordt beëindigd. Een duidelijk signaal dat binnen de rechtspraak steeds oog is voor dergelijke gedragingen en voor de ernstige gevolgen voor alle betrokkenen.

Heeft u vragen over partneralimentatie? Neem dan vooral contact op en laat u juridisch adviseren.

Neem voor meer informatie contact op met: