Eindejaarstip: plan je jaarlijkse financiële onderhoudsgesprek

27 december 2018

Praten jullie gemakkelijk over geld?  De meeste stellen ontwijken dit onderwerp. Bij veel scheidingen horen we terug dat de financiën een belangrijke bron van de conflicten is. Reden genoeg om hierbij stil te staan. De privébalans opmaken kan confronterend zijn. Laat het gesprek daarom begeleiden, zo houd je de conflicten letterlijk buiten de deur.  

Hoe jullie je relatie ook geregeld hebben, in financieel opzicht ben je in meer of mindere mate verbonden. Samenwoners delen vaak enkel de lasten. Hoe ga je daarmee om als het inkomensverschil groter is? Getrouwd in gemeenschap van goederen? Ook dan kun je te maken krijgen met privévermogen en vergoedingsrechten, zeker voor huwelijken gesloten vanaf 2018. De huwelijkse voorwaarden zien we met name bij de ondernemers. De meeste voorwaarden bevatten een periodiek verrekenbeding, zelden wordt daaraan jaarlijks uitvoering gegeven. En als dat al gebeurt, vaak niet op de juiste manier. Kortom, bij een scheiding of overlijden is er sprake van een administratieve achterstand.

Hoe hebben jullie het geregeld?

Bij de gemeenschap van goederen delen partijen onder aan de streep alles. Een vrij duidelijke regeling (ondanks de nodige risico's). Per 1 januari 2018 is er een grote aanpassing gekomen in het huwelijksvermogensrecht gekomen: men trouwt vanaf deze datum niet meer in algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap van goederen. De gevolgen zijn in dit artikel uitgelegd. Door de beperkte gemeenschap van goederen ontstaan er vergoedingsrechten, veelal komen deze pas ter sprake bij een scheiding of overlijden.

Bij huwelijkse voorwaarden en/of samenlevingsovereenkomsten (met verrekenbedingen) ligt dat anders. Vaak is opgenomen dat de kosten van de huishouding naar rato worden gedragen. Maar wat zijn de inkomsten en welke kosten vallen onder het begrip? En wat te doen wanneer de één wel vermogen opbouwt en de ander niet? Naar mate het inkomensverschil groter is en de duur van het huwelijk langer, wordt het te verrekenen bedrag hoger en hoger. Men is zich daar vaak niet van bewust.

De drie V's & het V3 gesprek

Vorderingen wegens te veel betaalde kosten van de huishouding, Verrekeningen en Vergoedingsrechten... De drie V's vragen aandacht, bij voorkeur eens per jaar. 

Door jaarlijks bij de financiële kant van de relatie stil te staan, worden verassingen voorkomen, kan men afspraken herzien wanneer daaraan behoefte is en is er altijd een actuele "balans". Omdat beide partners weten waar ze aan toe zijn, is de kans op conflicten aanzienlijk minder. Ook kunnen irritaties eerder worden aangepakt.

Hiervoor dient het "V3" gesprek, onder begeleiding de balans met je partner evalueren en zo nodig afspraken maken. Een neutrale partij met juridische en financiële kennis, met de vaardigheden om bruggen te slaan, het lef om de juiste vragen te stellen en om de communicatie goed te laten verlopen. Staat het gesprek bij jullie op de planning? Mocht dit niet het geval zijn en wil je er meer over weten? Neem dan even contact op. 

Neem voor meer informatie contact op met: