Wettelijke indexering voor 2019 is bekend!

2 november 2018

Let op, de alimentatie bijdrage is weer verhoogd! Ook dit jaar is het indexeringspercentage gewijzigd en deze is voor 2019 vastgelegd op 2%. Dit heeft voor alimentatieontvangers én -betalers gevolgen.

Wat houdt de indexering ook alweer in?

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen geïndexeerd. Dit is wettelijk vastgelegd voor zowel kinder- als partneralimentatie. De indexering vindt plaats om de koopkracht van alimentatieontvangers op peil te laten blijven. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie volgt bij de vaststelling van het indexeringspercentage de ontwikkeling van het loonpeil. Dit houdt kortweg dus in dat het maandelijks te ontvangen dan wel te betalen bedrag met 2% wordt verhoogd.

Tip voor de alimentatieontvanger

Deze verhoging ontvang je als alimentatiegerechtigde automatisch, nu de indexering bij wet is geregeld. Het valt toch aan te raden om jouw ex-partner er op te attenderen dat vanaf 1 januari 2019 er een verhoogd alimentatiebedrag moet worden overgemaakt, zodat daar geen misverstanden over komen te bestaan. Blijft betaling uit? Vraag dan gerust advies.

Tip voor de alimentatiebetaler

Er zijn slechts twee uitzonderingen op de verplichting om de te betalen alimentatie te verhogen per 1 januari aanstaande:

-          In het scheidingsconvenant is uitgesloten dat de alimentatie jaarlijks wordt verhoogd;

-          De rechter heeft in zijn beschikking verhoging uitgesloten.

Indien echtscheiding aanstaande is, denk dan goed na of je een dergelijke uitsluiting van de indexering wil laten opnemen in het convenant.

Vragen over alimentatie?

Buiten deze wettelijke verhoging kunnen er nog meer factoren zijn die een wijziging van de alimentatie met zich mee kunnen brengen. Je moet dan denken aan hertrouwen, samenwonen, een nieuwe partner, aflossen van een schuld, verlaging van salaris etc. Wil je zeker weten dat je het juiste bedrag aan alimentatie ontvangt dan wel betaalt? Een alimentatie check is altijd mogelijk en kan zeker de moeite lonen. Neem voor meer informatie contact op met onze familierechtsadvocaat, Chantal van der Sprong.

Neem voor meer informatie contact op met: