Hoofdverblijfplaats van de kinderen bij co-ouderschap

3 mei 2018

Bij een co-ouderschap waar de kinderen om de week bij één van de ouders verblijven, lijken de belangen van de kinderen goed gediend te zijn. Maar dan komt de volgende vraag op: waar moeten de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben, als zij evenveel bij beide ouders verblijven?

Deze vraag lag voor aan het Hof Arnhem-Leeuwaarden. De desbetreffende ouders waren het nagenoeg op alle punten met elkaar eens, ook over het co-ouderschap en de daarbij behorende regeling. De kinderen verbleven evenveel bij de ene en de andere ouder. Eén punt hield hen verdeeld, de vraag waar de kinderen hun hoofdverblijf zouden hebben.

Hoofdverblijfplaats, waarom een punt van discussie?

Wanneer een kind zijn of haar hoofdverblijfplaats bij jou heeft, betekent dit dat het kind daar ingeschreven staat in het Basisregistratie Personen. Deze ouder kan als gevolg van deze inschrijving aanspraak maken op de kinderbijslag en eventueel een kindgebonden budget. Financieel gezien kan dit een rol spelen voor de vraag waar het kind of de kinderen hun hoofdverblijf houden. Dit is afhankelijk van ieders inkomen en vermogen.

Maar niet alleen financiële redenen spelen een rol. De hoofdverblijfplaats heeft ook een emotionele lading: ouders zien het als een soort van bevestiging van hun ouderlijke gezag over de / het kind(eren). Juist deze emotionele lading gaf voor het Hof de aanleiding om een andersluidende uitspraak te doen.

De uitspraak

De vrouw verzocht het Hof het eerdere oordeel van de rechtbank te vernietigen en de hoofdverblijfplaats van het minderjarige kind bij haar te bepalen. Het Hof overwoog, mede gezien het co-ouderschap en het 50-50 verblijf van het minderjarige kind bij beide ouders, het volgende:

"Het hof vindt het daarom niet in het belang van [de minderjarige] om het hoofdverblijf bij één van zijn ouders vast te stellen. Dit doet immers geen recht aan de gelijkwaardige rol die de ouders in geval van co-ouderschap vervullen. Daarnaast zal de vaststelling van het hoofdverblijf, welke term voor ouders een emotionele lading kan hebben, tot conflicten tussen de ouders kunnen leiden."

In deze zaak werd er geen hoofdverblijfplaats bepaald. Wel werd besloten dat het minderjarige kind ingeschreven bleef bij de vader. Dit omdat het kind hier reeds ingeschreven was en de vader de zaken goed op orde had. Het Hof zag dus geen aanleiding om dit te veranderen.

Conclusie

De uitspraak is een praktijk voorbeeld. Niet zelden is de hoofdverblijfplaats een discussiepunt. Het is mooi te lezen dat het Hof ziet waar de schoen wringt en met deze oplossing komt. Of meerdere rechters zullen volgen, dat is nog afwachten. 

Bron.

Neem voor meer informatie contact op met: