De niet-meewerkende (of vindbare) erfgenaam: wat te doen?

19 april 2018

Het komt vaak voor, een nalatenschap die niet kan worden afgewikkeld omdat een van de erfgenamen niet meewerkt of niet vindbaar is. In de volgende casus blijven 3 erfgenamen achter. 2 van hen hebben zuiver aanvaard, 1 van hen reageert niet.  Wat nu?

Termijn stellen!

Wanneer de erfgenamen allemaal zuiver aanvaarden kan de nalatenschap (gemakkelijk) afgewikkeld en verdeeld worden, maar wat als er één erfgenaam niet reageert op verzoeken of niet te vinden is? Welke mogelijkheden hebben de overige erfgenamen dan?

De overige erfgenamen hebben de mogelijkheid de kantonrechter te verzoeken aan de niet-meewerkende erfgenaam een termijn te stellen.  Loop je dus tegen dit soort problematiek aan, zorg dat je tijdig juridisch advies inwint! 

Bron.

Neem voor meer informatie contact op met: