De risico’s van erven

16 april 2018

Als erfgenaam kun je voor nare financiële verrassingen komen te staan. Erflater, vader, heeft bij testament zijn kinderen als erfgenaam benoemd. Zij hebben de nalatenschap zuiver aanvaard. Het testament bevat ten gunste van de vriendin van vader een legaat van € 100.000,- "vrij van rechten en kosten". De nalatenschap blijkt echter onvoldoende om het legaat uit te keren. De vriendin van vader vordert uitkering van het legaat inclusief de betaling van de erfbelasting van € 45.000,-,  omdat het testament bepaalt "vrij van rechten en kosten". De rechtbank geeft de vriendin gelijk, de kinderen worden veroordeeld € 145.000,- uit eigen vermogen (uit eigen zak) te betalen.

Vader had dit wellicht niet zo bedoeld en had ten tijde van het opstellen van het testament misschien ook meer dan voldoende vermogen om aan zijn vriendin dit legaat toe te kennen. Door in het testament op te nemen dat legaten worden verminderd als de nalatenschap onvoldoende blijkt, kan men financiële risico's voor de erfgenamen voorkomen.

Erfgenamen wie zuiver hebben aanvaard nemen alle rechten en verplichtingen van de erflater over, zij moeten dan dus ook een legaat uitkeren als dat uit het testament blijkt. Een legaat wordt vaak gemaakt ten gunste van goede bekende of goede doel organisaties. Is de nalatenschap onvoldoende om de legaten te voldoen? Dan moeten de erfgenamen wie zuiver hebben aanvaard uit hun eigen privévermogen de verplichtingen nakomen. De kinderen hadden in dit geval beter beneficiair kunnen aanvaarden of de nalatenschap kunnen verwerpen onder de gelijktijdige aflegging van een verklaring dat zij hun legitieme portie wensen te ontvangen. 

Bron.

Neem voor meer informatie contact op met: