Verschil huur- en koopwoning bij een echtscheiding

30 maart 2018

Wanneer partners besluiten een echtscheiding aan te vragen, zal een van de twee (of in sommige gevallen zelfs beide) partners de echtelijke woning moeten verlaten. De gevolgen hiervoor bij een huurwoning worden vaak niet besproken, omdat de verdeling eenvoudiger is. Echter, ook hierbij kunnen er problemen voordoen.

Een belangrijk verschil met een koopwoning is dat het huurhuis geen eigendom is van (één van) de partner(s). Er is slechts sprake van een huurcontract. Vaak staan beide partners op het huurcontract, maar zelfs als dit niet het geval is, is de echtgenoot of geregistreerd partner automatisch medehuurder. Dit betekent dat beide partners evenveel recht hebben om in de huurwoning te blijven. Dit kan uiteraard problematisch worden wanneer geen van de twee partners wil vertrekken.

Dit kan in onderling overleg met bijvoorbeeld een mediationgesprek alsnog worden opgelost. Mocht dit niet het geval zijn, kan er aan de rechter een oordeel over dit woongeschil gevraagd worden. De rechter baseert zijn/haar oordeel dan op een aantal factoren, waarvan duur van de bewoning van de partners en de kinderen een grote rol spelen. Als één van de twee partners bijvoorbeeld significant langer in het huis woont, kan dit een doorslaggevende factor zijn voor een rechter om te bepalen dat de langbewoner in het huurhuis mag blijven. Als er kinderen in het spel zijn, wordt de huurwoning vaak toebedeeld aan de partner waarbij de kinderen het grootste deel van de tijd verblijven.

Als er vóór het uitspreken van de echtscheidingsbeschikking al behoefte bestaat aan duidelijkheid over de huurwoning, dan kan dit via een kort geding procedure. Bij deze procedure vraag je de rechter om op een korte termijn over de periode waarin de echtscheiding loopt bij de rechtbank een beslissing te maken over welke partner er voorlopig in het huurhuis mag wonen. Uiteindelijk kan de rechter bij de echtscheidingsbeschikking nog van dit besluit van de kortgeding rechter afwijken.

Tip

Ga er niet vanuit dat bij het verhuizen van de ex-partner er niets met het huurcontract moet gebeuren. Schrijf de verhuurder aan met het verzoek om als alleenhuurder te worden geaccepteerd. Als de verhuurder dit accepteert, dan volgt een opzegging van het huurcontract waarna de alleenhuurder een nieuw huurcontract krijgt wat slechts op zijn/haar naam staat. Als de rechtbank heeft besloten wie er in het huurhuis mag blijven wonen, moet de verhuurder deze partner als alleenhuurder accepteren. 

Bron.

Neem voor meer informatie contact op met: