Het nieuwe trouwen anno 2018

12 januari 2018

Vorig jaar schreven we er al over: het is niet meer samen zullen we alles delen. Per 1 januari 2018 hebben we afscheid genomen van de gemeenschap van goederen. De wijziging heeft grote gevolgen.

Deze wijziging houdt kort gezegd het volgende in. Bij het aangaan van een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geldt vanaf heden een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alleen tijdens het huwelijk verkregen vermogen of aangegane schulden in de beperkte huwelijksgemeenschap vallen. Het "voorhuwelijkse" vermogen en eventuele schulden van de partners vallen niet in de gemeenschap en blijft privé. Erfenissen en schenkingen voor en/of tijdens het huwelijk verkregen blijven ook privé. Feitelijk bestaan er dus drie vermogens, twee privé en één gemeenschappelijk.

In de praktijk zullen deze vermogens snel vermengen wat in geval van een scheiding of overlijden problemen kan geven omdat aan het einde van de rit ieder zijn of haar privé vermogen dient over te houden. Heeft de één bijvoorbeeld een schuld afgelost ten behoeve van de ander, dan heeft die desbetreffende partner een vergoedings (vorderings)recht op de ander. Dit kan, zeker na een langdurige relatie, voor onaangename verassingen zorgen. Het is daarom essentieel een goede administratie bij te houden. Leg vast wat ieders beginpositie is, maar houd ook bij wat er tijdens het huwelijk zoal gebeurt.

Wanneer de vermogens van de partners uiteenlopen is het raadzaam om jaarlijks - net als bij de aangifte IB - hierbij stil te staan en zo nodig tussentijds de gemaakte afspraken of bevindingen vast te leggen. Dit voorkomt dat bij het einde van het huwelijk, door overlijden of een scheiding, er conflicten ontstaat en men bepaalde zaken niet meer kan bewijzen. Achteraf jarenlange administratie uitpluizen is vaak niet meer te doen, hierdoor loopt men het risico bepaalde aanspraken te verliezen.

Voor vragen en advies omtrent de wijziging kunt u uiteraard contact op nemen. 

Neem voor meer informatie contact op met: