De nieuwe partner

Door: Lilian Scheepens - 5 november 2009

Voor de vaststelling van de hoogte van partner- of kinderalimentatie zijn met name het inkomen en de lasten van de alimentatieplichtige van belang. Wat nu als de alimentatieplichtige gaat samenwonen met een nieuwe partner die niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien? Zo'n nieuwe gezinssituatie leidt tot een ongunstiger verhouding tussen inkomsten en uitgaven. Het is echter niet zo dat daardoor zonder meer een reden ontstaat om de reeds verschuldigde alimentatie op een lager bedrag vast te stellen en zo de belangen van de vorige partner of de kinderen uit die vorige relatie bij die van de nieuwe partner achter te stellen. Er zijn echter omstandigheden denkbaar die anders kunnen meebrengen, zoals het feit dat er ook kinderen tot het nieuwe gezin behoren en bijvoorbeeld de mogelijkheid voor de alimentatieplichtige en de nieuwe partner om zich al dan niet door werkzaamheden meer inkomsten te verwerven. Wanneer van de nieuwe partner niet kan worden verlangd dat deze gaat werken omdat er bijvoorbeeld kleine kinderen zijn om voor te zorgen, dan kan het dus zo zijn dat de alimentatie voor de kinderen uit een eerdere relatie wordt verlaagd, omdat de alimentatieplichtige de kostwinner is geworden van een nieuw gezin.

Of de nieuwe partner werkelijk een inkomen heeft of niet, is niet maatgevend. Wanneer deze nieuwe partner zich een inkomen zou kunnen verwerven, dan kan met een fictief inkomen rekening worden gehouden.

Er bestaat dus geen bepaalde rangorde tussen onderhoudsverplichtingen. Van geval tot geval moeten de omstandigheden worden gewogen om tot een verdeling van de bestaande onderhoudsverplichtingen te komen. 

Lilian Scheepens