De Hoge Raad: kindgebonden budget vermindert niet de behoefte aan partneralimentatie

19 juli 2017

De invloed van het kindgebonden budget op de kinder- en partneralimentatie heeft al veel stof doen opwaaien. Terecht, want hoe om te gaan met deze netto toeslag die kan oplopen tot bijna € 500,00 per maand?

Achtergrond

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 uitspraak gedaan hoe om te gaan met deze toeslag bij vaststelling van de kinderalimentatie. Onbeantwoord bleef echter of het kindgebonden budget als inkomen moet worden aangemerkt als het om de vaststelling van partneralimentatie gaat. Het antwoord op deze vraag heeft ook menig een bezig gehouden en geleid tot een diversiteit aan uitspraken. Het Hof Den Haag stelde opnieuw vragen aan de Hoge Raad. Op 7 juli 2017 heeft de Hoge Raad  uitspraak gedaan over de rol van kindgebonden budget bij de berekening van partneralimentatie.

De uitspraak

De Hoge Raad beslist als volgt. Het kindgebonden budget is een overheidsbijdrage van aanvullende aard, wat met zich meebrengt dat de bijdrage buiten beschouwing moet worden gelaten bij bepaling van de partneralimentatie. Het kind gebonden budget vermindert de behoefte aan een aanvullende partneralimentatie dus niet. 

Dit geldt ook wanneer de hoogte van het kindgebonden budget het eigen aandeel van de desbetreffende ouder in de kosten van de kinderen overtreft (en die kosten voor het overige door de andere ouder worden gedragen). De Hoge Raad overweegt namelijk dat het kindgebonden budget er toe strekt bij te dragen in de kosten van de kinderen en enkel voor dat doel moet worden aangewend.

Meer informatie over alimentatie kijkt u op deze pagina. Voor vragen kunt u natuurlijk ook contact opnemen.

Bron: ECLI:NL:HR:2017:1273  

Neem voor meer informatie contact op met: