Pilot regiezittingen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant van start

Door: Chantal van der Sprong - 10 februari 2017

In onze blog over het aanpakken van vechtscheidingen door rechters stipten we het al aan dat er een pilot gestart is bij enkele rechtbanken met een regierechter. Vanaf 1 februari 2017 start bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant de pilot "regiezittingen".

De regierechter

De regierechter behandelt alle rechtszaken die met de echtscheiding van één gezin te maken hebben. Doordat één rechter alle zaken van het gezin behandelt kan er beter in de gaten worden gehouden wat er allemaal speelt in het gezin. Zo kunnen problemen sneller worden gesignaleerd en worden aangepakt.

Daarbij stelt de rechter de positie van de kinderen centraal. Bij deze benadering wordt geprobeerd het hele conflict op te lossen. Er worden voor zowel de kinderen als de beide ouders oplossingen op maat gemaakt.

De regiezitting

De pilot "de regiezitting" is in middels van start gegaan. Wat houdt de pilot in? Als daartoe aanleiding bestaat kan de rechtbank op korte termijn (en voor de eigenlijke en inhoudelijke behandeling van de zaak) een extra zitting, de regiezitting, inplannen. Tijdens de zitting wordt o.a. behandelt:

-          Of er een noodzaak is om in te grijpen vanwege problemen van het kind met de scheiding;

-          het inschakelen van een deskundige;

-          snellere doorverwijzing naar een mediator.

De regiezitting heeft het doel om op tijd de geschillen in beeld te krijgen, ontbrekende gegevens te verzamelen en eerder dan voorheen de benodigde hulp in te schakelen, vooral voor de betrokken kinderen.

Doordat de rechtbank eerder de rechtszaak stuurt wordt geprobeerd een te voorkomen dat het echtscheidingsconflict verder escaleert zodat de belangen van de beide ouders en de kinderen kunnen worden beschermd.  

Conclusie

Gelet op de bijzonder aard van familiezaken en de persoonlijke belangen die spelen kan de regiezitting zeker bijdragen aan het verbeteren van de processen en het voorkomen van verdere escalaties.

Bij andere rechtbank zijn ook pilots gestart, zoals in Rotterdam en Noord-Holland. Deze pilots hebben allemaal het zelfde doel voor ogen: het voorkomen van langslepende conflicten waarvan de betrokkenen en in het bijzonder de kinderen de dupe worden. Na verloop van tijd zal blijken welke methodes werkelijk haalbaar zijn en de beoogde doelen zullen halen.

We houden je op de hoogte.

Meer informatie over echtscheidingen van een advocaat familierecht in Tilburg?

Bron: rechtspraak.nl

Neem voor meer informatie contact op met: