Verzwegen deel van de erfenis: kun je hier nog aanspraak op maken?

3 januari 2017

Bij het verdelen van een erfenis wordt alles verdeeld onder de erfgenamen zoals bepaald is in het testament. Eerder berichtten wij al over de juistheid van het testament. De rechter deed afgelopen jaar uitspraak in een zaak waarin de vrouw van de overleden man rekeningen in het buitenland had achtergehouden voor de zoon, waardoor dit geld niet verdeeld kon worden. Dit hadden zij later onderling opgelost, maar de zoon stapte naar de rechter om alsnog het overige van deze rekeningen op te eisen. Kan je er in zo'n geval na de verdeling nog aanspraak op maken?

De feiten

De vader van de zoon en echtgenoot van de vrouw is in 2001 overleden. In 2003 is de erfenis verdeeld. In 2005 is de zoon erachter gekomen dat zijn vader en diens echtgenoot een gezamenlijke rekening hadden bij een Zwitserse bank, later bleek dat er ook nog een rekening bij een Duitse bank was. Deze rekeningen samen bedroegen ongeveer €480.000,-,0 volgens de zoon.

In 2005 hebben de echtgenote en de zoon een overeenkomst gesloten waarin werd afgesproken dat hij een bedrag van €170.000 zou krijgen en dat daarmee de kous af zou zijn. In 2014 begint de zoon een rechtszaak, omdat hij alsnog €310.000,- van de echtgenote wilt ontvangen.

De zoon zegt dat doordat de vrouw de rekeningen heeft verzwegen, ze onrechtmatig heeft gehandeld. Dit zou betekenen dat de overeenkomst die zij gesloten hebben, niet meer geldig is. Hierdoor kan de ze zoon de overige €310.000 van haar eisen. Daarnaast zegt hij dat de overeenkomst in strijd is met de goede zeden of openbare orde, nu de fiscus benadeeld is omdat over dit geld geen belasting is betaald.

De rechter

De rechter zegt dat de vrouw onrechtmatig heeft gehandeld, omdat zij willens en wetens de rekeningen heeft verzwegen zodat deze niet zouden worden meegenomen in de erfenis. Dit betekent echter niet dat de overeenkomst niet meer geldig is. Het was duidelijk wat de zoon en de vrouw hadden bedoeld met de overeenkomst. Daarnaast had de zoon ook op het moment dat hij van de verborgen rekeningen af wist, naar de rechter kunnen stappen. Zij hebben toen besloten om het af te wikkelen onderling en dat daarmee de kous af zou zijn.

Daarnaast is de overeenkomst niet in strijd met de openbare orde of goede zeden. De overeenkomst had als doel om het geld van de twee rekeningen te verdelen tussen de echtgenote en de zoon. Het doel was niet om de fiscus te benadelen, deze was immers al benadeeld omdat de rekeningen nog niet opgegeven waren door de echtgenote. De fiscus heeft wel een navordering opgelegd waardoor de belasting alsnog is betaald.

Conclusie

Het kan zijn dat wanneer bepaalde gelden worden verzwegen bij het verdelen van de erfenis, deze alsnog later verdeeld moeten worden. Wanneer er een overeenkomst is gesloten om deze onderling te verdelen, kan het zijn dat partijen zich hieraan moeten houden. Het is daarom altijd verstandig om je goed te laten voorlichten bij zaken zoals deze, zodat een goede keuze gemaakt kan worden.

Bron: ECLI:NL:2016:8298

Meer informatie over erfenissen van een advocaat erfrecht in Tilburg?

Neem voor meer informatie contact op met: