‘Tot de dood ons scheidt’, door belofte aan god niet kunnen scheiden?

2 mei 2016

Wanneer je trouwt ten overstaande van God belooft elkaar trouw te blijven "tot de dood jullie scheidt", zou je hierdoor dan niet kunnen scheiden? Advocaat Generaal F.F. Langemeijer gaf voor de Hoge Raad hier zijn mening over.

De feiten
De vrouw en man trouwden in 2004. Na 9 jaar huwelijk wilde de vrouw in 2015 scheiden van haar man omdat hun relatie geen toekomst meer zou hebben. De man was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Deze gaf de vrouw gelijk waarna de man naar de Hoge Raad stapte. Hij gaf verschillende redenen waarom hij en zijn vrouw niet zouden moeten scheiden. Volgens de man zou de relatie nog wel toekomst hebben en het Hof zou niet goed onderzocht hebben of de relatie van de man en vrouw niet meer hersteld kan worden. Daarnaast zou zijn vrouw een geestelijke stoornis hebben waardoor zij niet goed zou kunnen beoordelen of hun relatie geen toekomst meer zou hebben. Het Hof zei overigens dat de vrouw prima kan beslissen dat zij geen toekomst meer zit in de relatie.

"Tot de dood ons scheidt"
Het meest opmerkelijke argument van de man is dat de man en vrouw bij het sluiten van het huwelijk ervoor gekozen zouden hebben "een Goddelijk recht te volgen" en zij hierdoor de belofte "tot de dood hen scheidt" zouden moeten naleven. Volgens de Advocaat Generaal kunnen de mogelijkheden die in de wet staan om te scheiden niet ongeldig worden verklaard door een contract. Met andere woorden: het maakt niet uit wat er in een contract staat over de redenen waarom een stel zou kunnen scheiden, de manieren en redenen uit de wet gelden altijd. De vrouw zou dus altijd de rechter kunnen vragen haar partner en haar te laten scheiden omdat de relatie geen toekomst meer zou hebben. Daarnaast kijkt de rechter volgens de Advocaat Generaal alleen naar het huwelijk bij de burgerlijke stand, niet het godsdienstige huwelijk.

De Advocaat Generaal besluit dan ook dat de Hoge Raad niet naar deze argumenten van de man hoeft te kijken en geen uitspraak hoeft te doen over het wel of niet scheiden van de man en vrouw.

Meer weten hierover van een advocaat familierecht in Tilburg?

Bron: Conclusie A-G F.F. Langemeijer 11 maart 2016, bij arrest van de Hoge Raad van 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:767

Neem voor meer informatie contact op met: