Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen

22 april 2016

Het Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen is afgelopen dinsdag (19 april 2016) door de Tweede Kamer aangenomen. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Daar staat de behandeling 17 mei aanstaande op de planning.

Het wetsvoorstel moet de wettelijke gemeenschap van goederen beperken. Alles wat echtgenoten tijdens het huwelijk opbouwen, valt in de gemeenschappelijke boedel. Alles wat de echtgenoten al voor het huwelijk hadden, telt dus bij de verdeling niet mee. Ook vallen meer zaken bij de verdeling buiten de boedel. Denk daarbij aan giften en erfenissen en andersoortig privévermogen.

Dit nieuwe wetsvoorstel moet beter aansluiten bij de praktijk in omliggende landen. Ook is het kabinet van mening dat de meeste mensen deze verdeling wenselijker vinden. Als echtgenoten nu bepaalde zaken buiten de gemeenschappelijke boedel willen houden, moeten zij daarvoor immers naar de notaris om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Voordat het wetsvoorstel daadwerkelijk in werking treedt, moet het ook door de Eerste Kamer worden aangenomen. Dit staat volgende maand dus op de planning. Wij houden je op de hoogte!

Meer weten hierover van een advocaat familierecht in Tilburg?

 

Bron: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33987_initiatiefvoorstel_swinkels

Neem voor meer informatie contact op met: