Nieuwsbericht kinderalimentatie

Door: Leo van Osch - 12 oktober 2015

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad beslist dat de uitkeringen van overheidswege op het gebied van het kindgebonden budget en alleenstaande-ouderkop niet mogen meewegen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar slechts bij de bepaling van de draagkracht van de ouder die recht heeft op het kindgebonden budget. Dat maakt nogal verschil. De uitspraak heeft geen terugwerkende kracht. Wel is het zo dat partijen in het voorkomende geval wijziging kunnen vragen van de alimentatie. Ons kantoor is daarop ingespeeld en kan u adviseren of het zinvol is om een dergelijke wijzigingsprocedure te starten.

 

Neem voor meer informatie contact op met: