Ondanks vervalste handtekening toch aansprakelijk voor de schuld?

20 april 2015

In deze recent gepubliceerde zaak werd door het Gerechtshof ingegaan op de afbetaling van een schuld die de man was aangegaan gedurende het huwelijk. Normaliter wordt een schuld die tijdens het huwelijk wordt aangegaan automatisch aangemerkt als een gemeenschapsschuld. De vrouw meende dat in dit geval de schuld door omstandigheden geen gemeenschapsschuld was.

 Man en vrouw zijn gedurende 17 jaar getrouwd geweest. Eind 2011 zijn man en vrouw van elkaar gescheiden.  Na de echtscheiding diende nog een ander geregeld te worden met betrekking tot het aflossen van de schulden. Eén schuld stond hier centraal, de schuld bij DEFAM. De rechter had bepaald dat zowel de man als de vrouw de helft van deze schuld diende te betalen. De vrouw kon zich niet vinden in deze uitspraak van de rechtbank.

De vrouw gaf aan dat de man bij het aangaan van de kredietovereenkomst haar handtekening had vervalst. Zij wist dus niets van de kredietovereenkomst af. Ook had zij nimmer wat van de gelden gezien die de man had ontvangen uit de lening. Uit de overeenkomst met DEFAM bleek dat de kredietovereenkomst was aangegaan ter afbetaling van verscheidene andere schulden, onder andere bij Wehkamp, Otto en ABN AMRO. Ook van deze schulden gaf de vrouw aan niets te weten. Gezien deze feiten meende de vrouw ook niet te hoeven bij te dragen aan de afbetaling van de kredietovereenkomst.

Het Hof was het niet eens met het standpunt van de vrouw. De vrouw stelde niets te weten van de diverse schulden die middels de kredietovereenkomst werden afgelost. Bij het aangaan van deze schulden was de handtekening van de vrouw niet vervalst. Deze schulden waren zogenaamde gemeenschapsschulden. Dit zijn schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan en daardoor in de boedel vallen. Beide partners zijn dus hoofdelijk aansprakelijk voor dergelijke schulden. Doordat de kredietovereenkomst van DEFAM was aangegaan om de gemeenschapsschulden af te betalen, had de vrouw wel degelijk baat gehad bij de lening. Hierdoor deed het er verder niet toe of de vrouw had ingestemd met de aflossingen. Ook de vraag of de handtekening daadwerkelijk door de man was vervalst, was niet meer relevant. De schuld bij DEFAM werd door het Hof daarom ook aangemerkt als gemeenschapsschuld, wat betekende dat de vrouw ook haar bijdrage moest leveren aan het afbetalen.

In beginsel zijn de ex-echtgenoten allebei aansprakelijk voor het afbetalen van gemeenschapsschulden. Het vervalsen van een handtekening alleen is niet voldoende om aan te nemen dat de schuld geen gemeenschapsschuld is. De schuld is aangegaan ten behoeve van gemeenschapsschulden, wat de schuld zelf ook een gemeenschapsschuld maakt.

Meer weten hierover van een advocaat familierecht in Tilburg?

Bron: Hof Amsterdam 5 augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:6076

Neem voor meer informatie contact op met: