Relatiestatus op Facebook leidend?

2 april 2015

In beginsel is het zo dat door de ex-partner die daartoe draagkracht heeft een bijdrage moet worden betaald aan de partner die daaraan behoefte heeft: partneralimentatie. Deze partneralimentatie kan vanwege verschillende redenen eindigen: bij bereiken van de maximale duur (meer info), maar ook als de ex-partner die het geld ontvangt opnieuw trouwt of samenwoont alsof hij of zij is getrouwd. In de volgende uitspraak is dit laatste aan de orde. Ter discussie staat echter of de vrouw wel echt opnieuw getrouwd is.

Man en vrouw waren gehuwd van 1994 tot 2009. Na de echtscheiding moest de man vanaf 2011 een bedrag van €84,- per maand voldoen aan zijn ex-vrouw. De man kwam er echter via Facebook achter dat zijn ex-vrouw opnieuw getrouwd was, zij had namelijk haar relatiestatus op Facebook veranderd naar ‘gehuwd’. Nu zij opnieuw getrouwd was, vroeg de man aan de rechtbank om de alimentatieplicht te beëindigen.

De rechtbank ging hiermee akkoord. De vrouw kon zich hier echter niet in vinden en vroeg het Hof opnieuw een uitspraak te doen.

De vrouw gaf aan dat er op haar Facebook inderdaad te zien was dat zij was getrouwd met een Ghanese man. Zij was echter niet werkelijk met deze man gehuwd. Zij had haar relatiestatus veranderd om zo niet te worden lastig gevallen op Facebook door mannen. De vrouw gebruikte haar Facebook voor sociale contacten, maar werd hierbij vaak (seksueel) lastiggevallen door onbekende mannen. Met de Ghanese man had ze daarom afgesproken de relatiestatus op Facebook te wijzigen naar gehuwd, zij had echter nimmer de intentie gehad daadwerkelijk te trouwen met de man.

De vrouw kon dit echter niet bewijzen met een verklaring van de Ghanese man. Deze man had haar namelijk mishandeld en bedreigd toen zij op vakantie bij vrienden in Ghana aangaf niet daadwerkelijk met hem te willen trouwen. Wel kon zij een GBA-uittreksel overleggen waaruit bleek dat bij haar burgerlijke staat was vermeld dat zij gescheiden was.

De man gaf aan dat de relatiestatus op Facebook voldoende was om aan te nemen dat er in ieder geval een rechtsvermoeden bestond dat de vrouw daadwerkelijk gehuwd was met de Ghanese man. Dit rechtsvermoeden was volgens de man ook voldoende om zijn betalingsverplichting stop te zetten. Uit de wet volgt immers dat de betalingsverplichting wordt stopgezet bij een nieuw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning als waren zij gehuwd.

Het Hof meende dat hier niet kon worden gesteld dat er sprake was van een nieuw huwelijk. Het enige bewijs wat de man had, was de relatiestatus op Facebook. Nu de vrouw goed gemotiveerd had verklaard waarom er sprake was van die status op Facebook, was dit niet voldoende om de alimentatieplicht te beëindigen. De man moest volgens het Hof met meer bewijs komen, wilde de betalingsverplichting daadwerkelijk eindigen.

De alimentatieplicht kan wel degelijk tot een einde komen door het aangaan van een nieuwe relatie. Bij een nieuwe relatie ontstaat een onderhoudsplicht tussen de nieuwe partners jegens elkaar. De onderhoudsplicht tussen de ex-partners houdt hierdoor op te bestaan. Het enkele feit dat de relatiestatus op Facebook wordt gewijzigd naar ‘gehuwd’, is echter niet voldoende om aan te nemen dat de ex-partner daadwerkelijk een nieuwe relatie is aangegaan. Social media kan in beginsel wel als bewijs dienen bij de rechter, dit komt dan ook steeds vaker voor.

Meer weten hierover van een advocaat familierecht in Tilburg?

 

 

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:993

Neem voor meer informatie contact op met: