Scheiding zonder ouderschapsplan

9 maart 2015

In beginsel schrijft de wet voor dat ouders in geval van scheiding een zogenaamd ouderschapsplan moeten opstellen. In dit ouderschapsplan worden alle aangelegenheden met betrekking tot de kinderen geregeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan omgang, zorg, opvoeding, informatie en de kosten met betrekking tot de verzorging en opvoeding van de kinderen. Het is verplicht voor gehuwde ouders met minderjarige kinderen om een dergelijk ouderschapsplan op te stellen in geval van echtscheiding. De rechter zal in beginsel geen echtscheiding uitspreken zonder de aanwezigheid van een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan zorgt er immers voor dat de aangelegenheden met betrekking tot de kinderen goed zijn geregeld. In de navolgende situatie sprak de rechter toch een echtscheiding uit, ondanks de afwezigheid van een ouderschapsplan.

De procedure was in deze situatie al enige tijd aan de gang. Een van de redenen hiervoor was dat er nog steeds geen ouderschapsplan op was gesteld. Desondanks verzochten de man en vrouw op 30 juli 2014 om het uitspreken van de echtscheiding. De reden voor het vervroegd uitspreken van de echtscheiding was dat de vrouw al ruim 20 weken zwanger was van haar nieuwe partner. Als het kind geboren zou worden vóórdat de echtscheiding zou worden uitgesproken, zou de man nog vader worden van het kind.

Er kunnen verschillende soorten ouderschap onderscheiden worden: biologisch, sociaal en juridisch. In geval van juridisch ouderschap heeft deze ouder het gezag over het kind. Indien een kind tijdens een huwelijk wordt geboren, gaat de wet er automatisch van uit dat de man juridisch vader is. Indien het kind buiten het huwelijk geboren wordt, moet de biologische vader het kind erkennen om juridisch vader te worden. Als het kind in deze situatie dus geboren zou worden voordat de echtscheiding uitgesproken was, zou niet de biologische vader het gezag krijgen, maar de man met wie de vrouw op dat moment nog gehuwd was.

De aanwezigheid van het ouderschapsplan is een wettelijke eis. Hiervoor kan afgeweken worden als redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat een ouderschapsplan zou worden overeengekomen. In dit geval wilde de rechter wel graag een ouderschapsplan. Gedurende de procedure bleek echter dat over de meest fundamentele zaken geen onenigheid meer bestond tussen man en vrouw. De kinderen zouden namelijk gaan wonen bij de moeder en beide ouders zouden het gezag uitoefenen. Het zou dus mogelijk moeten zijn om een ouderschappen op te stellen, nu over de belangrijkste zaken al overeenstemming was bereikt.

Ondanks de afwezigheid van een ouderschapsplan sprak de rechter in dit geval de echtscheiding tussen partijen uit. De rechter meende namelijk dat man en vrouw veel procedures bespaard zouden blijven als nu voorkomen kon worden dat de man juridisch vader zou worden.

In beginsel is het indienen van een ouderschapsplan een eis waaraan niet ontkomen kan worden in geval van een echtscheiding waar minderjarige kinderen mee gemoeid zijn. Zonder een dergelijk ouderschapsplan zal de rechter de man en vrouw ‘niet-ontvankelijk’ verklaren in hun verzoek tot echtscheiding. Onder uitzonderlijke omstandigheden kan hier dus van afgeweken worden.

Meer weten hierover van een advocaat familierecht in Tilburg?

Bron: Rechtbank Limburg 29 september 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:8536

Neem voor meer informatie contact op met: