Alimentatieverplichting

24 juli 2014

Man en vrouw waren gehuwd sinds 23 oktober 1991. Uit dit huwelijk is één kind geboren in 1996.

In maart 2014 is door de rechtbank te Roermond de echtscheiding tussen man en vrouw uitgesproken. Bij deze uitspraak van de rechter is ook bepaald dat de man alimentatie moest betalen aan zijn ex-vrouw en zijn dochter. Voor de vrouw moest hij € 800,- per maand bijdragen in haar levensonderhoud, voor de dochter was dat € 250,-. De dochter was op het moment dat haar ouders scheidden al 18 jaar en dus meerderjarig. De man was het wel eens met de echtscheiding, maar niet met de alimentatie die hij diende te betalen. De man ging dan ook in hoger beroep tegen deze beslissing. Volgens de man kon hij dit niet betalen.

 

De rechter moest de draagkracht van de man beoordelen aan de hand van de nieuwe richtlijn van de Werkgroep Alimentatienormen. Deze richtlijn is per 1 april 2013 gaan gelden. Het netto besteedbaar inkomen vormt het uitgangspunt bij de beoordeling van de draagkracht. De man had een dergelijk inkomen van € 2.485,- per maand. Het was echter zo dat de man al veel lasten droeg. De man had dubbele woonlasten, door de lasten van de voormalig echtelijke woning. Ook waren ten tijde van het huwelijk schulden ontstaan, die door de man werden afgelost. Het waren relatief kleine aflossingen per maand (gemiddeld € 60,-), maar al met al was het een behoorlijke last voor de man.

De rechter kwam dan ook tot de conclusie dat er ondanks het relatief hoge inkomen geen draagkracht meer bestond bij de man. Gezien het feit de man geen draagkracht heeft voor een bijdrage in de studiekosten van zijn dochter, heeft hij ook geen draagkracht om bij te dragen in het levensonderhoud van de vrouw.

 

Een hoog netto inkomen is niet altijd garantie voor een grote draagkracht, hiervoor moeten alle omstandigheden meegewogen worden.

 

Meer weten hierover van een advocaat familierecht in Tilburg?

 

Bron: Hof ís-Hertogenbosch 17 juli 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2200

Neem voor meer informatie contact op met: