Meldingsplicht samenwonen

Door: Lilian Scheepens - 13 maart 2014

In ontslagzaken speelt soms de vraag: moet ik bij mijn huidige werkgever melden dat ik al een andere baan heb, als ik nog in onderhandeling ben over een vergoeding in verband met beëindiging van het dienstverband? Het advies is dan: melden.

Vergelijkbaar, maar toch opmerkelijk, is de situatie die heeft geleid tot de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 3 december 2013. De vraag die mogelijk is gesteld door de man aan zijn advocaat/mediator: meld ik bij mijn huidige echtgenote dat ik al vergevorderde plannen heb om te gaan samenwonen, nu ik met haar nog in onderhandeling ben over de door haar aan mij te betalen alimentatie? Gelet op de hiervoor genoemde uitspraak moet het antwoord zijn: ja.

De situatie was als volgt: In mei 2008 werd een echtscheidingsconvenant tussen partijen getekend waarin onder meer stond dat de vrouw maandelijks € 2.900,-- bruto aan de man zou betalen. Daarbij werd overeengekomen dat deze alimentatieverplichting niet zou eindigen als de man zou gaan samenleven als ware hij gehuwd.

Nadat de vrouw in het najaar van 2007 had uitgesproken dat zij wilde scheiden, had de man zich in januari 2008 geregistreerd bij datingsite Parship. In juni werd de echtscheiding ingeschreven. In juli van datzelfde jaar ging de man samenwonen.

In de procedure vorderde de vrouw vernietiging van het echtscheidingsconvenant op grond van de stelling dat zij had gedwaald ten tijde van het sluiten van het convenant, nu zij op dat moment niet op de hoogte was van de relatie die de man al bleek te hebben. Zij stelde verder dat beide partijen bij de ondertekening van het convenant veronderstelden dat de kansen op een nieuwe relatie klein waren. Het hof oordeelde dat een echtscheidingsconvenant vernietigbaar is indien dit tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten indien de man in verband met wat hij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten de vrouw had moeten inlichten. Het hof oordeelde dat de man een mededelingsplicht had en vernietigde de overeenkomst. Partijen waren afgeweken van het wettelijk uitgangspunt dat de partneralimentatieverplichting komt te vervallen indien de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen als ware hij gehuwd. Het feit dat de man al een relatie had, voorafgaand aan het sluiten van het convenant en welke relatie al in een fase verkeerde dat de man een huis kocht met zijn nieuwe partner en binnen enkele weken zou gaan samenwonen, had de man aan de vrouw moeten mededelen. Voor het hof stond vast dat de vrouw onder die omstandigheden het convenant niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten.

Als gevolg van de vernietiging van het convenant diende de man aan de vrouw een behoorlijk bedrag terug te betalen. De vernietiging heeft terugwerkende kracht. Het hof zag geen gronden om de gevolgen van de vernietiging in het belang van de man nog te wijzigen en op die manier het nadeel voor de man op te heffen.

Meer hierover weten van een advocaat familierecht in Tilburg?

Neem voor meer informatie contact op met: