De Proceskostenveroordeling

Door: Lilian Scheepens - 27 september 2012

Terecht willen veel rechtzoekenden vooraf door de advocaat geïnformeerd worden wat de behandeling van de zaak gaat kosten. Na uitleg komt vaak de vraag: "Moet de wederpartij die kosten niet betalen?".
In civiele zaken is het gebruikelijk dat de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten wordt veroordeeld. Ook wanneer men op basis van een toevoeging procedeert, kan men in de kosten van de wederpartij veroordeeld worden en die kosten worden niet gedekt door een toevoeging. Het komt zelden voor dat de rechter de verliezende partij veroordeelt om de werkelijke advocaatkosten van de winnende partij te betalen. In de regel worden de kosten begroot zodat er altijd wel eigen advocaatkosten blijven, ook al is de wederpartij in de kosten van de procedure veroordeeld.
In familiezaken worden de kosten echter meestal gecompenseerd, hetgeen betekent dat ieder de eigen kosten draagt. Ook al wordt de andere partij in het ongelijk gesteld. Dat is niet zo vreemd want het feit dat men verliest, wil nog niet zeggen dat men ten onrechte de zaak heeft voorgelegd aan de rechter. Wanneer echter, meestal nadat al meerdere procedures zijn gevoerd, het er op begint te lijken dat de procedure louter nog wordt gevoerd om de ander dwars te zitten, wil het wel gebeuren dat de rechter in een familiezaak een kostenveroordeling uitspreekt. Zeker waar één van de partijen procedeert op basis van een toevoeging en de andere partij niet, wordt het procederen door de meer draagkrachtige partij nogal eens ervaren als dwars zitten. Overleg is vaak de beste, in ieder geval toch de minder kostbare, remedie.

Meer hierover weten van een familierechtadvocaat in Tilburg?

Bron: column Tilburgse Koerier