De gemeenschapsschulden

Door: Lilian Scheepens - 24 mei 2012

Zoals al eerder hier opgemerkt is per 1 januari van dit jaar ons huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Eén van de wijzigingen heeft betrekking op de aansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden. Gaat het om schulden waarvoor beide echtgenoten reeds voor de ontbinding aansprakelijk waren, dan verandert er niets: beiden blijven voor 100% aansprakelijk. Denk bijvoorbeeld aan de (hypothecaire) geldlening, waarvoor beiden getekend hebben. Gaat het om een schuld waarvoor één van de echtgenoten voor de ontbinding niet aansprakelijk was, dan wordt die echtgenoot na de ontbinding ook voor 100% aansprakelijk. Voor de wetswijziging was dat nog 50%. Daarbij dan wel de aantekening dat voor deze schuld enkel kan worden uitgewonnen hetgeen hij of zij uit hoofde van de verdeling van de gemeenschap heeft verkregen. Bij aansprakelijkheid voor schulden gaat het om de externe verhouding, dat wil zeggen de verhouding tussen echtgenoten/schuldenaren en de schuldeisers. Als het gaat om de interne verhouding, dus tussen de echtgenoten onderling, dan spreken wij van de onderlinge draagplicht. Hoofdregel is dat beide echtgenoten na ontbinding van de gemeenschap voor 50% draagplichtig zijn voor de schulden. Zulks betekent niet dat je schulden onderling kunt verdelen. Er is immers een derde, een schuldeiser, betrokken die zich niet gehouden hoeft te achten aan de afspraken die echtgenoten met het oog op de echtscheiding onderling maken. In het verleden zag je nog wel eens dat een schuldeiser op verzoek van de echtgenoten in scheiding een schuld splitste. De huidige praktijk is anders. Op dit moment is het zelfs lastig om ervoor te zorgen dat de echtelijke woning kan worden toebedeeld aan de ene partij waarbij de andere partij door de bank wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid terzake de hypothecaire geldlening. Zonder ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid moet de woning vaak alsnog en soms zelfs met verlies, worden verkocht. Voor dat verlies blijven beiden na de ontbinding van de gemeenschap voor 100% aansprakelijk. Wanneer partijen onderling afspreken dat ieder de helft van de schuld zal dragen, is de bank dus niet aan die afspraak gehouden. Dit betekent onder meer dat het risico dat één van de ex-echtelieden geen verhaal biedt, dus in eerste instantie bij die ex-echtelieden blijft en niet verschuift naar de schuldeiser door de echtscheiding.

Meer hierover weten van een familierechtadvocaat in Tilburg?

Bron: column Tilburgse Koerier