Alimentatie indexering 2012

Door: Lilian Scheepens - 13 december 2011

Voor komend jaar is het indexeringspercentage vastgesteld op 1,3%. Met ingang van 1 januari 2012 dient dus de kinderalimentatie én de partneralimentatie met dat percentage te worden verhoogd.

De jaarlijkse indexering van alimentatie is gebaseerd op artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek. Ook wanneer de indexering niet is vastgesteld in het convenant of in de beschikking van de rechtbank dan nog moet er worden geïndexeerd. Het volgt gewoon uit de wet. De indexering geschiedt dus van rechtswege, tenzij deze is uitgesloten. Als de indexering dus niet is genoemd in het convenant of de beschikking waarin de alimentatie is vastgelegd, dan kunt u de alimentatieplichtige dus gewoon herinneren aan de indexering mocht hij (of zij) de indexering zijn vergeten.

Wat nu als u de afgelopen jaren vergeten bent te vragen om de maandelijkse bijdrage te indexeren? U zou het bedrag dat u daardoor gemist hebt over een periode van vijf jaar nog kunnen invorderen. Ook wanneer u in de tussenliggende tijd niet hebt gevraagd om de indexering is die wel verschuldigd.

Wat nu als u de alimentatie niet meer kunt betalen? Dan zult u of opnieuw in overleg een bijdrage moeten afspreken (en deze afspraak goed laten vastleggen) of u verzoekt de rechtbank goed gemotiveerd via een advocaat de bijdrage opnieuw vast te stellen.

Lilian Scheepens

Meer hierover weten van een familierechtadvocaat in Tilburg?

Bron: column Tilburgse Koerier