Stijging aantal scheidingen in 2010

27 oktober 2011

Steeds vaker met minderjarige kinderen.

Het aantal scheidingen in Nederland is na een daling in 2009 weer gestegen in 2010. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er vorig jaar in totaal 32.5244 scheidingen uitgesproken. Dit is een toename van zes procent ten opzichte van 2009, toen er 30.779 keer werd gescheiden.

Van de ruim 32.000 echtscheidingen in 2010 betrof het in bijna 20.000 gevallen een scheiding waar minderjarige kinderen bij betrokken waren. In 2009 waren dit er nog iets minder dan 16.500.

De meeste scheidingen bij mannen komen voor in de leeftijdcategorie 25-30 jaar, net als in 2009 overigens. Een derde van het aantal mannen dat in 2010 met een echtscheiding te maken kreeg behoorde tot deze categorie. Bij vrouwen was dit de leeftijdscategorie 20-25 jaar, ook met een derde.

Meer weten van echtscheidingen, van een advocaat in Tilburg?

Bron: echtscheiding-wijzer.nl 17-10-11