Aftrek levensonderhoud kinderen

31 mei 2011


Onmogelijkheid aftrek levensonderhoud door betalingsachterstand

Betrokkene heeft in zijn IB- aangifte 2005 een bedrag van €6000,- opgegeven als levensonderhoud voor zijn drie kinderen die in Oostenrijk wonen. De belastinginspecteur weigert deze aftrek gedeeltelijk omdat de betalingen mede betrekking hebben op de kinderalimentatie van voorgaande jaren en zijn ingevorderd via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsgelden (LBIO).

De aftrek is volgens de rechter door de inspecteur terecht geweigerd omdat de geïnde bedragen geen betrekking hebben op het jaar 2005 maar op eerdere jaren.

Meer hierover weten van een advocaat in Tilburg?

Bron: LJN BP8558, OpMaat nieuwsbericht 2011/ 328