Civiele maatregelen tegen huwelijksdwang

10 mei 2011

Van huwelijksdwang naar huwelijksvrijheid.

Er wordt een aantal civielrechtelijke maatregelen genomen met als doel de huwelijksvrijheid te vergroten, de huwelijksdwang verder te beteugelen en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken te beperken tot wat in overeenstemming is met het in Nederland meer algemeen ervaren karakter van het huwelijk.

Polygame huwelijken die in het buitenland zijn gesloten kunnen straks nog maar beperkt worden erkend. Daarnaast wordt het eenvoudiger om onder dwang gesloten huwelijk nietig te verklaren. Verder wordt een neef/nichthuwelijk niet erkend, als deze onder invloed van bedreiging is gesloten en komt er een verbod op kinderhuwelijken.

Meer hierover weten, van een advocaat familierecht in Tilburg? 

Bron: Recht.nl (30 april 2011) en Advies van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht (Ministerie van V&J)

Neem voor meer informatie contact op met: