Rechter beslist via kop of munt

14 april 2011

Wie krijgt welke hond?

De rechter in Groningen moest beslissen in een echtscheiding. De man en de vrouw waren sinds 2003 getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, maar in 2009 liep het fout. Het echtpaar had twee Jack Russells en toen de vrouw het huis verliet nam zij beide honden mee. De man stapte echter naar de rechter en eiste teruggave van de twee honden.

In de huwelijkse voorwaarden stond vermeld dat als niet vast stond welk deel van de huwelijksgemeenschap aan wie toebehoorde de man en de vrouw recht hadden op elk een gelijk deel. Omdat niet duidelijk was van wie de honden waren werden zij het er tijdens de zitting over eens dat zij elk recht hadden op één hond. Maar wie kreeg Milo en wie kreeg Herman?

De rechter vond dat hij moeilijk in een vonnis kon bepalen wie welke hond kreeg en stelde voor om dat aan de hand van het opgooien van een munt te bepalen. Man en vrouw waren akkoord en zo gebeurde het. De vrouw kreeg Milo, de man kreeg Herman.

Meer weten over verdeling bij huwelijkse voorwaarden van een advocaat echtscheidingen in Tilburg?

Bron: Vzr Groningen 4 februari 2011 LJN BQ0148

Neem voor meer informatie contact op met: