Maatwerk voor omgang bij ernstig ziek kind

9 maart 2011

Eis vader voor co-ouderschap afgewezen.

De dochter van een gescheiden man en vrouw heeft leukemie, wordt daarvoor behandeld en gaat niet naar school. Zowel de man als de vrouw willen veel tijd doorbrengen bij hun dochter. De bestaande omgangsregeling van een weekend in de veertien dagen voldoet daartoe volgens de man niet. Hij vraagt om co-ouderschap (vier dagen in de week) of een uitgebreidere omgangsregeling.

Co-ouderschap vindt de rechter niet in het belang van het kind: 'Door de intensieve chemo-behandeling die de minderjarige ondergaat in verband met de bij haar geconstateerde leukemie, heeft zij een lage weerstand en is zij regelmatig ziek. Het hof acht het gelet hierop een te zware belasting voor de minderjarige om wekelijks van verblijfplaats te wisselen, mede in aanmerking genomen dat thans niet duidelijk is wanneer zij weer volledig hersteld zal zijn.'

Wel ziet de rechter in dat de sterke band van de vader met zijn dochter betekent dat hij haar vaker moet kunnen zien. De omgangsregeling wordt omgezet naar elk weekend.

Meer weten hierover van een advocaat familierecht in Tilburg?

Bron: Hof Den Haag , 9 februari 2011 LJN BP6275

Neem voor meer informatie contact op met: