Nederland in beklaagdenbank

7 februari 2011

Regels gezinshereniging in strijd met mensenrechten.

Het beleid dat zowel Nederland als andere landen voeren op het gebied van gezinshereniging krijgt kritiek van de Raad van Europa. De commissaris voor de mensenrechten van de Raad noemde bij wijze van voorbeeld dat de Nederlandse regering met steun van de PVV heeft besloten veel strengere eisen te stellen aan het laten overkomen van familieleden, met als doel hun aantal te verminderen. Mensen die hun gezin naar Nederland willen halen moeten voldoen aan "onredelijke" eisen, die enorme obstakels voor hen opwerpen, volgens de commissaris.

Hij noemde onder meer de inkomenseisen en de inburgeringsexamens. De examens, die worden afgenomen op ambassades en consulaten, zijn niet voor iedereen af te leggen. Zo kunnen mensen uit bijvoorbeeld Afghanistan geen Nederlandse les volgen in hun land, waardoor ze naar New Delhi in India moeten uitwijken.

Snelle en niet te ingewikkelde procedures voor gezinshereniging zorgt voor verlichting én een betere integratie. 'The main message is that immigrants and refugees, who are lawfully residing in a state, should be able to reunite with their family members as soon as possible, without going through laborious procedures. Being denied the human right to be with one's family makes life more burdensome - and integration much more difficult.' volgens de Raad. 

Het recht op een gezinsleven is een grondrecht dat is beschermd in internationale mensenrechtenverdragen, waaraan Nederland zich moet houden. Het stellen van te hoge eisen aan gezinshereniging kan betekenen dat Nederland de mensenrechten overtreedt.

Meer weten over familierecht van een advocaat in Tilburg?

 

Bron: nrc.nl, 2 februari 2011

Neem voor meer informatie contact op met: