'Beslissingen Jeugdzorg moeten zorgvuldiger'

9 december 2010

Inspectie Jeugdzorg: 'Ook kinderbescherming moet beter.'

De Inspectie jeugdzorg verwacht dat besluiten van de Raad voor de Kinderbescherming zeer zorgvuldig genomen worden. Zowel het besluit om een raadsonderzoek te starten als het besluit om te verzoeken een maatregel van kinderbescherming op te leggen, grijpen immers diep in.

De Inspectie jeugdzorg heeft hier onderzoek naar gedaan en vindt de zorgvuldigheid waarmee de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg besluiten nemen om wel of geen raadsonderzoek te starten onvoldoende.

Het belangrijkste knelpunt ziet de inspectie in de wisselende kwaliteit van de meldingen van Bureau Jeugdzorg, op basis waarvan een besluit wordt genomen om wel of geen raadsonderzoek te starten. De inspectie vindt het daarom noodzakelijk dat de Bureaus Jeugdzorg de kwaliteit (volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid) van de meldingen verbeteren.

Meer weten hierover van een familierecht advocaat in Tilburg?

Bron: Tweede Kamerstukken (2010-2011, 31839, nr. 76)