'Scheiding levert fiscale dreun op'

15 november 2010

Wetswijziging nekt vreedzame scheiding.

Door een wetswijziging dreigen vooral mensen die op een harmonieuze wijze uit elkaar willen gaan, per 1 januari volgend jaar de helft van hun hypotheekrenteaftrek mis te lopen.

Alles draait daarbij om het begrip 'fiscaal partner', zegt belastingadviseur Christan Zantboer van Greenille, een advocaten-, notaris- en belastingadvieskantoor in Rotterdam. Wanneer mensen gaan scheiden en dus ook gescheiden gaan wonen, zijn zij niet langer fiscaal partner. Maar als bijvoorbeeld de man de echtelijke woning 'duurzaam verlaat', dus met de bedoeling daar niet terug te keren, kan hij gedurende 24 maanden toch profiteren van de hypotheekrenteaftrek van de echtelijke woning.

Deze tegemoetkoming is nu nog in de wet verankerd maar verandert vanaf 1 januari 2011. Wanneer de man de woning verlaat nog voordat de scheiding officieel is aangevraagd, blijft hij voortaan de zogeheten fiscaal partner. Omdat de man zich vestigt op een ander adres, maar fiscaal partner blijft tot het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank, maakt hij geen aanspraak meer op zijn deel van de hypotheekrenteaftrek. Dus raakt hij belastingvoordeel kwijt. Voor de vrouw die achterblijft in de echtelijke woning, verandert er niets.

Dit probleem speelt minder bij een zogeheten 'vechtscheiding' waarbij de echtelieden beiden met een advocaat in de arm naar de rechtbank trekken om elkaar daar te bestrijden. In dat geval zullen zij waarschijnlijk meteen een scheiding hebben aangevraagd, en daarmee dus ook geen fiscale partners meer zijn.

De belastingadviseur zegt te begrijpen dat het fiscalepartnerbegrip in Nederland over de hele breedte wordt gestroomlijnd. 'Maar dit is wel een heel rare situatie.' Echte alternatieven zijn er niet voor deze wettelijke lacune. Behalve dat er al vroeg een aanvraag tot echtscheiding wordt ingediend - met alle bijbehorende risico's op een vechtscheiding, aldus Zantboer. 'Het is beter als de wet wordt aangepast en de tegemoetkoming voor de hypotheekrente blijft bestaan.'

Meer hierover weten van een echtscheidingsadvocaat in Tilburg?

Bron: Financieel Dagblad.nl 6 november 2010