Alimentatie en het LBIO

Door: Marilet Hollants - 13 augustus 2009

Wat te doen als de ex-partner de kinderalimentatie niet of niet tijdig betaalt?

Wanneer een verplichting tot betaling van kinderalimentatie is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank en de alimentatieplichtige betaalt niet, is er een makkelijke manier om de alimentatie te incasseren. In plaats van een deurwaarder in te schakelen en hiervoor extra kosten te maken, kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen worden ingeschakeld. Deze instantie is ingesteld door de overheid, en in het Burgerlijk Wetboek zijn regels over de inning en de kosten door het LBIO opgenomen. Nu kan het LBIO alleen nog kinderalimentatie innen, maar het kabinet heeft onlangs voorgesteld om de bevoegdheden uit te breiden ten behoeve van de inning van partneralimentatie. Maar daarvoor moet de wet gewijzigd worden, en zover is het nog lang niet.

Het is verstandig om niet te lang te wachten met inschakeling van het LBIO omdat achterstanden in de kinderalimentatiebetaling ouder dan 6 maanden niet worden meegenomen bij de incassering door het LBIO.

De inningswerkzaamheden kost de alimentatiegerechtigde zelf niets. De onderhoudsplichtige daarentegen is verplicht om naast de alimentatie aan het LBIO opslagkosten te betalen. Deze kosten bedragen momenteel 10 procent van het alimentatiebedrag.

Nu kan het zijn dat door een wijziging van omstandigheden de alimentatieverplichting te hoog is geworden volgens de wettelijke maatstaven van behoefte en draagkracht. In dat geval is het aan de alimentatieplichtige dringend aangeraden om met de ex-partner zo spoedig mogelijk tot een nadere schriftelijke overeenkomst te komen, of waneer dat niet lukt, een verlaging bij de rechter aan te vragen.

Maar let op, als het LBIO eenmaal is ingeschakeld, kan de inning niet zomaar worden stopgezet en lopen de kosten op. Kosten, waar de kinderen zelf helemaal niets aan hebben.

Marilet Hollants