Achternaamwijziging wordt gemakkelijker

23 augustus 2010

Voorstellen van Minister ingediend.

Het wijzigen van de achternaam is een lastig proces en niet altijd mogelijk. De Minister van Justitie gaat daar wat aan doen. Hij is van plan om het voor bepaalde nieuwe categorieën volwassenen mogelijk te maken om hun achternaam te wijzigen. Meerderjarige geadopteerden moeten bijvoorbeeld hun oorspronkelijke familienaam kunnen terugkrijgen.

Verder wil de minister de hardheidsclausule voor naamswijziging uitbreiden. Iemand die zijn achternaam wil veranderen, moet nu voldoen aan bepaalde (strenge) regels. Na de wetswijziging kan de meerderjarige voortaan een beroep doen op de hardheidsclausule. Hij moet dan aantonen dat hij 'bijzondere belangen' heeft bij de naamswijziging. Tot nu toe kon dat alleen als er sprake was van psychische hinder, wat een veel strengere eis is.

Een naamswijziging in verband met mishandeling of incest door een ouder was al mogelijk. De minister stelt voor, voor die naamswijzigingen geen kosten (leges) meer in rekening te brengen.

Meer weten hierover van een advocaat familierecht in Tilburg?

Bron: persbericht Ministerie van Justitie