Wat gaat voor, kinder- of partneralimentatie?

Door: Leo van Osch - 20 augustus 2009

Bij een echtscheiding speelt vaak een onderhoudsplicht voor - meestal - de man naar zijn ex-echtgenote en kinderen.

Goed gebruik is dat eerst de behoefte van kinderen en echtgenote wordt becijferd waarna gekeken wordt of de man wel in staat is om die bedragen te betalen. Als dat - slechts - gedeeltelijk het geval is rijst de vraag wie van de alimentatiegerechtigden de meeste aanspraak kan maken op een bijdrage.

Tot 1 maart 2009 bestond daarover geen duidelijkheid. Sinds die datum is bepaald dat, als man moet kiezen, de kinderalimentatie voorrang heeft.

In een voorbeeld: De behoefte van twee kinderen is totaal € 600,-, de behoefte van de vrouw is € 500,- en de draagkracht van de man € 600,-. Was het tot voor kort zo dat zowel vrouw als kinderen aanspraak konden maken op dat bedrag van € 600,- vanaf nu wordt de ruimte bij de man alleen benut voor de kinderen. Dat was overigens in de praktijk van voor 1 maart ook niet ongebruikelijk.

De wijziging lijkt met name van belang als er meerdere relaties zijn geweest met alimentatieverplichtingen voor kinderen/partner uit meerdere voorbije relaties.

Als de ruimte alleen verdeeld moet worden over kinderen uit meerdere relaties was de rechtspraak al duidelijk: de beschikbare draagkracht moet gelijk worden verdeeld over kinderen uit het eerste en tweede huwelijk c.q. relatie. Als er ook partneralimentatie in het spel is kan die post wel eens op de tocht komen te staan.

Leo van Osch